ï»??xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> http://www.ufbef.com/ 1800 高压Š™¡èƒ¶½Ž¡ä‹É用时需要注意的事项有哪äº?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/1103.html</link> <text>{347}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压Š™¡èƒ¶½Ž¡ä‹É用时需要注意的事项有哪äº?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2021-07-31</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡å’ŒPE½Ž¡çš„区别有哪äº?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1102.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡å’ŒPE½Ž¡çš„区别有哪äº?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2021-07-27</pubDate> </item> <item> <title>怎样才能避免高压Š™¡èƒ¶½Ž¡æ•…障的发生å‘?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/1101.html</link> <text>{347}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>怎样才能避免高压Š™¡èƒ¶½Ž¡æ•…障的发生å‘?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2021-07-17</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡æ˜¯å¦‚何˜q›è¡Œ‹‚€‹¹‹çš„ http://www.ufbef.com/gyxx/1100.html {322} http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶½Ž¡æ˜¯å¦‚何˜q›è¡Œ‹‚€‹¹‹çš„, 2021-07-10 铠装高压胶管在安装时需要注意哪些事™å?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1099.html</link> <text>{254}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>铠装高压胶管在安装时需要注意哪些事™å?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2021-06-23</pubDate> </item> <item> <title>高压Š™¡èƒ¶½Ž¡å†…胶层存在哪些问题 http://www.ufbef.com/news/1098.html {347} http://www.ufbef.com 高压Š™¡èƒ¶½Ž¡å†…胶层存在哪些问题, 2021-06-21 如何‹‚€‹¹‹æ©¡èƒ¶ç®¡çš„安全æ€?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/1097.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>如何‹‚€‹¹‹æ©¡èƒ¶ç®¡çš„安全æ€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2021-06-18</pubDate> </item> <item> <title>如何避免Š™¡èƒ¶½Ž¡äº‹æ•…的发生 http://www.ufbef.com/fhtz/1096.html {322} http://www.ufbef.com 如何避免Š™¡èƒ¶½Ž¡äº‹æ•…的发生, 2021-06-11 如何解决高压胶管漏æÑa的现è±?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/1095.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>如何解决高压胶管漏æÑa的现è±?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2021-05-30</pubDate> </item> <item> <title>铠装高压胶管有哪些构成特ç‚?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/1094.html</link> <text>{254}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>铠装高压胶管有哪些构成特ç‚?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2021-05-20</pubDate> </item> <item> <title>高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„工作压力需要注意什ä¹?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1093.html</link> <text>{347}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„工作压力需要注意什ä¹?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2021-05-14</pubDate> </item> <item> <title>哪些因素能媄响到Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„使用 http://www.ufbef.com/news/1092.html {322} http://www.ufbef.com 哪些因素能媄响到Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„使用, 2021-05-10 如何正确的ä‹É用铠装高压胶½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/1091.html</link> <text>{254}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>如何正确的ä‹É用铠装高压胶½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2021-04-27</pubDate> </item> <item> <title>高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„内胶层会出现哪些问题 http://www.ufbef.com/fhtz/1090.html {347} http://www.ufbef.com 高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„内胶层会出现哪些问题, 2021-04-24 如何å¯ÒŽ©¡èƒ¶ç®¡˜q›è¡ŒåŠ å·¥ http://www.ufbef.com/news/1089.html {322} http://www.ufbef.com 如何å¯ÒŽ©¡èƒ¶ç®¡˜q›è¡ŒåŠ å·¥, 2021-04-17 如何才能提高高压胶管的安全保éš?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/1088.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>如何才能提高高压胶管的安全保éš?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2021-04-10</pubDate> </item> <item> <title>铠装高压胶管有哪些特ç‚?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1087.html</link> <text>{254}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>铠装高压胶管有哪些特ç‚?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2021-03-30</pubDate> </item> <item> <title>高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„破坏因素有哪äº?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/1086.html</link> <text>{347}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„破坏因素有哪äº?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2021-03-25</pubDate> </item> <item> <title>在储存橡胶管的时候需要注意哪些事™å?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/1085.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>在储存橡胶管的时候需要注意哪些事™å?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2021-03-10</pubDate> </item> <item> <title>在安装高压胶½Ž¡çš„˜q‡ç¨‹ä¸­éœ€è¦æ³¨æ„å“ªäº›äº‹™å?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1084.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>在安装高压胶½Ž¡çš„˜q‡ç¨‹ä¸­éœ€è¦æ³¨æ„å“ªäº›äº‹™å?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2021-02-25</pubDate> </item> <item> <title>如何å¯ÒŽ©¡èƒ¶ç®¡˜q›è¡Œ‹‚€‹¹?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/1083.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>如何å¯ÒŽ©¡èƒ¶ç®¡˜q›è¡Œ‹‚€‹¹?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2021-01-30</pubDate> </item> <item> <title>储存高压胶管时对环境有哪些要æ±?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/1082.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>储存高压胶管时对环境有哪些要æ±?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2021-01-24</pubDate> </item> <item> <title>在存放橡胶管的时候需要注意哪些事™å?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1081.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>在存放橡胶管的时候需要注意哪些事™å?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-12-29</pubDate> </item> <item> <title>ä¸ÞZ»€ä¹ˆé«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡ä¼šå‡ºçŽ°æŸåçš„现è±?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/1080.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>ä¸ÞZ»€ä¹ˆé«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡ä¼šå‡ºçŽ°æŸåçš„现è±?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-12-24</pubDate> </item> <item> <title>在ä‹É用橡胶管时的注意事项是什ä¹?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/1079.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>在ä‹É用橡胶管时的注意事项是什ä¹?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-12-18</pubDate> </item> <item> <title>在ä‹É用高压橡胶管时容易出现哪些故éš?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1078.html</link> <text>{347}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>在ä‹É用高压橡胶管时容易出现哪些故éš?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-12-08</pubDate> </item> <item> <title>如何正确的ä‹É用橡胶管 http://www.ufbef.com/news/1077.html {322} http://www.ufbef.com 如何正确的ä‹É用橡胶管, 2020-11-28 安装高压胶管旉™œ€è¦æ³¨æ„å“ªäº›äº‹™å?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/1076.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>安装高压胶管旉™œ€è¦æ³¨æ„å“ªäº›äº‹™å?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-11-20</pubDate> </item> <item> <title>安装铠装高压胶管的时候需要注意哪些事™å?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1075.html</link> <text>{254}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>安装铠装高压胶管的时候需要注意哪些事™å?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-11-12</pubDate> </item> <item> <title>如何寚w«˜åŽ‹æ©¡èƒ¶ç®¡˜q›è¡Œæ¸…æ´— http://www.ufbef.com/news/1074.html {347} http://www.ufbef.com 如何寚w«˜åŽ‹æ©¡èƒ¶ç®¡˜q›è¡Œæ¸…æ´—, 2020-11-06 在ä‹É用高压橡胶管旉™œ€è¦æ³¨æ„å“ªäº›äº‹™å?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1073.html</link> <text>{347}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>在ä‹É用高压橡胶管旉™œ€è¦æ³¨æ„å“ªäº›äº‹™å?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-10-31</pubDate> </item> <item> <title>您对Š™¡èƒ¶½Ž¡äº†è§£å¤šž®?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/1072.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>您对Š™¡èƒ¶½Ž¡äº†è§£å¤šž®?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-10-24</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡å’ŒPE½Ž¡æœ‰å“ªäº›åŒºåˆ« http://www.ufbef.com/fhtz/1071.html {322} http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶½Ž¡å’ŒPE½Ž¡æœ‰å“ªäº›åŒºåˆ«, 2020-10-17 在安装高压胶½Ž¡çš„时候需要注意哪些问é¢?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/1070.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>在安装高压胶½Ž¡çš„时候需要注意哪些问é¢?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-10-09</pubDate> </item> <item> <title>胶管æ€ÀLˆå¤±æ•ˆåˆ†æž http://www.ufbef.com/fhtz/1069.html http://www.ufbef.com 胶管æ€ÀLˆå¤±æ•ˆåˆ†æž, 2020-05-17 耐高温äŽ×¾~©èÊY½Ž¡ï¼Œé«˜æ¸©æŽ’烟软管åQŒè€é«˜æ¸©é£ŽæœºæŽ’烟èÊY½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1068.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>耐高温äŽ×¾~©èÊY½Ž¡ï¼Œé«˜æ¸©æŽ’烟软管åQŒè€é«˜æ¸©é£ŽæœºæŽ’烟èÊY½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-05-16</pubDate> </item> <item> <title>了解 ½Ž¡é“高压胶管的选型和装¾|?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1067.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>了解 ½Ž¡é“高压胶管的选型和装¾|?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-05-15</pubDate> </item> <item> <title>½Ž¡é“高压胶管的选型和安è£?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1066.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>½Ž¡é“高压胶管的选型和安è£?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-05-14</pubDate> </item> <item> <title>甉|°”施工中高压胶½Ž¡çš„安装条äšg及长度要求? http://www.ufbef.com/fhtz/1065.html http://www.ufbef.com 甉|°”施工中高压胶½Ž¡çš„安装条äšg及长度要求?, 2020-05-13 焊接不好åQŒä¹Ÿä¼šä‹É软管的“致命â€?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1064.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>焊接不好åQŒä¹Ÿä¼šä‹É软管的“致命â€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-05-12</pubDate> </item> <item> <title>‹¹…谈厂家如何选择高压油管材料 http://www.ufbef.com/fhtz/1063.html http://www.ufbef.com ‹¹…谈厂家如何选择高压油管材料, 2020-05-11 法兰高压胶管æ–ÒŽ³•ä»‹ç» http://www.ufbef.com/fhtz/1062.html http://www.ufbef.com 法兰高压胶管æ–ÒŽ³•ä»‹ç», 2020-05-10 了解法兰高压胶管优势及装¾|®è¦æ±?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1061.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>了解法兰高压胶管优势及装¾|®è¦æ±?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-05-08</pubDate> </item> <item> <title>法兰˜qžæŽ¥é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡å…ähœ‰æ€Žæ ·çš„规则呢 http://www.ufbef.com/fhtz/1060.html http://www.ufbef.com 法兰˜qžæŽ¥é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡å…ähœ‰æ€Žæ ·çš„规则呢, 2020-05-05 旋è{接头怎么装备高压胶管 http://www.ufbef.com/fhtz/1059.html http://www.ufbef.com 旋è{接头怎么装备高压胶管, 2020-05-04 技术手å†?-软管与接头基¼‹€ http://www.ufbef.com/fhtz/1058.html http://www.ufbef.com 技术手å†?-软管与接头基¼‹€, 2020-05-03 我国高压胶管工业国际位置˜q›æ­¥æ˜¾ä¸‰å¤§è¶‹åŠ?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1057.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>我国高压胶管工业国际位置˜q›æ­¥æ˜¾ä¸‰å¤§è¶‹åŠ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-05-02</pubDate> </item> <item> <title>怎么æ äh­£¼‹®ä‹É用高压胶½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1056.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>怎么æ äh­£¼‹®ä‹É用高压胶½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-05-01</pubDate> </item> <item> <title>å¯ÆD‡´é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡¾|‘套损害的原å›?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1055.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>å¯ÆD‡´é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡¾|‘套损害的原å›?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-04-30</pubDate> </item> <item> <title>寚w«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡æˆåž‹æœºè¡Œä¸šçš„思è€?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1054.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>寚w«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡æˆåž‹æœºè¡Œä¸šçš„思è€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-04-28</pubDate> </item> <item> <title>环卫工程车配套äñ”品生产线技术改造项ç›?½W¬ä¸€‹Æ¡å…¬½Cºå†…å®?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/1053.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>环卫工程车配套äñ”品生产线技术改造项ç›?½W¬ä¸€‹Æ¡å…¬½Cºå†…å®?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-04-28</pubDate> </item> <item> <title>如何让高压胶½Ž¡ä¼ä¸šå˜å¼ºå¤§ http://www.ufbef.com/fhtz/1052.html http://www.ufbef.com 如何让高压胶½Ž¡ä¼ä¸šå˜å¼ºå¤§, 2020-04-27 如何正确˜qžæŽ¥é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡ http://www.ufbef.com/fhtz/1051.html http://www.ufbef.com 如何正确˜qžæŽ¥é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡, 2020-04-26 如何‹‚€‹¹‹é«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡çš„安全性能åQ?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1050.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>如何‹‚€‹¹‹é«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡çš„安全性能åQ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-04-25</pubDate> </item> <item> <title>如何才能防止高压胶管接头处发生事æ•?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1049.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>如何才能防止高压胶管接头处发生事æ•?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-04-24</pubDate> </item> <item> <title>在城市化å»ø™®¾ä¸­é«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡çš„重要æ€?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1048.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>在城市化å»ø™®¾ä¸­é«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡çš„重要æ€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-04-23</pubDate> </item> <item> <title>包塑高压胶管能够在网上购买吗 http://www.ufbef.com/fhtz/1047.html http://www.ufbef.com 包塑高压胶管能够在网上购买吗, 2020-04-22 包塑高压胶管的连接方法和自èín特点 http://www.ufbef.com/fhtz/1046.html http://www.ufbef.com 包塑高压胶管的连接方法和自èín特点, 2020-04-21 一般包塑高压胶½Ž¡çš„发展方向是什ä¹?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1045.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>一般包塑高压胶½Ž¡çš„发展方向是什ä¹?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-04-20</pubDate> </item> <item> <title>包塑高压胶管可以应用于哪些领åŸ?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1044.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>包塑高压胶管可以应用于哪些领åŸ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-04-18</pubDate> </item> <item> <title>优质的高压胶½Ž¡åº”该具备哪些性能 http://www.ufbef.com/fhtz/1043.html http://www.ufbef.com 优质的高压胶½Ž¡åº”该具备哪些性能, 2020-04-17 什么是软管软管的材质有哪些 http://www.ufbef.com/fhtz/1042.html http://www.ufbef.com 什么是软管软管的材质有哪些, 2020-04-15 äºÞZ»¬å¸¸è¯´çš„高压胶½Ž¡æ˜¯ä»€ä¹ˆä¸œè¥?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1041.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>äºÞZ»¬å¸¸è¯´çš„高压胶½Ž¡æ˜¯ä»€ä¹ˆä¸œè¥?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-04-11</pubDate> </item> <item> <title>äºÞZ»¬å¯šw«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡çš„常用¿U°æ³•æœ‰å“ªäº?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1040.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>äºÞZ»¬å¯šw«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡çš„常用¿U°æ³•æœ‰å“ªäº?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-04-09</pubDate> </item> <item> <title>ä¸ÞZ½•é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡ä¼šå‘ˆçŽ°ç½‘套鼓包现è±?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1039.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>ä¸ÞZ½•é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡ä¼šå‘ˆçŽ°ç½‘套鼓包现è±?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-04-02</pubDate> </item> <item> <title>ä¸ÞZ»€ä¹ˆé«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡ä¸é€‚合做液¼‹«è¾“送管¾U?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1038.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>ä¸ÞZ»€ä¹ˆé«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡ä¸é€‚合做液¼‹«è¾“送管¾U?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-03-25</pubDate> </item> <item> <title>关于高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„构造及常见范围知识介绍 http://www.ufbef.com/gyxx/1037.html http://www.ufbef.com 关于高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„构造及常见范围知识介绍, 2020-02-22 Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„外层附着力的知识ç‚ÒŽ‚¨äº†è§£å—? http://www.ufbef.com/news/1036.html http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„外层附着力的知识ç‚ÒŽ‚¨äº†è§£å—?, 2020-02-04 关于高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„构成及接头的‹‚€æŸ¥è¦ç‚¹ä»‹¾l?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1035.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>关于高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„构成及接头的‹‚€æŸ¥è¦ç‚¹ä»‹¾l?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-01-19</pubDate> </item> <item> <title>æ·ïL‚¼é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡æ—¶è¿™äº›ç»†èŠ‚需要注æ„?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/1034.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>æ·ïL‚¼é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡æ—¶è¿™äº›ç»†èŠ‚需要注æ„?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2020-01-11</pubDate> </item> <item> <title>了解Š™¡èƒ¶½Ž¡å¸¸è§ç‰¹æ€§æ‰æ›´æ›´å¥½åœ°åº”用å®?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/1033.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>了解Š™¡èƒ¶½Ž¡å¸¸è§ç‰¹æ€§æ‰æ›´æ›´å¥½åœ°åº”用å®?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2019-12-29</pubDate> </item> <item> <title>注意高压胶管的ä‹É用细节可以提高其应用价å€?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1032.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>注意高压胶管的ä‹É用细节可以提高其应用价å€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2019-12-29</pubDate> </item> <item> <title>选用Š™¡èƒ¶è½¯ç®¡æ—¶åº”该参考什么呢åQ?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/1031.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>选用Š™¡èƒ¶è½¯ç®¡æ—¶åº”该参考什么呢åQ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2019-12-16</pubDate> </item> <item> <title>如何避免高压Š™¡èƒ¶½Ž¡å®‰å…¨äº‹æ•…的发生åQ?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/1030.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>如何避免高压Š™¡èƒ¶½Ž¡å®‰å…¨äº‹æ•…的发生åQ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2019-12-09</pubDate> </item> <item> <title>关于Š™¡èƒ¶½Ž¡ç”¨é€”çš„òq¿æ³›æ€§åˆ†æžä»‹¾l?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1029.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>关于Š™¡èƒ¶½Ž¡ç”¨é€”çš„òq¿æ³›æ€§åˆ†æžä»‹¾l?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2019-11-27</pubDate> </item> <item> <title>怎样避免高压胶管出现故障åQ?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/1028.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>怎样避免高压胶管出现故障åQ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2019-11-15</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡åœ¨ä½¿ç”¨ä¸­éœ€è¦ç•™æ„çš„¾l†èŠ‚ http://www.ufbef.com/gyxx/1027.html http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶½Ž¡åœ¨ä½¿ç”¨ä¸­éœ€è¦ç•™æ„çš„¾l†èŠ‚, 2019-10-30 怎样认识更好的高压胶½Ž¡ï¼Ÿ http://www.ufbef.com/fhtz/1026.html http://www.ufbef.com 怎样认识更好的高压胶½Ž¡ï¼Ÿ, 2019-10-28 Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„加工步骤具体介绍 http://www.ufbef.com/news/1025.html http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„加工步骤具体介绍, 2019-10-19 高压胶管的制作过½E‹ä»‹¾l?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/1024.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管的制作过½E‹ä»‹¾l?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2019-09-30</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡å¼€è£‚的处理æ–ÒŽ³•ä»‹ç» http://www.ufbef.com/fhtz/1023.html http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶½Ž¡å¼€è£‚的处理æ–ÒŽ³•ä»‹ç», 2019-09-25 如何保障高压胶管的安全性? http://www.ufbef.com/news/1022.html http://www.ufbef.com 如何保障高压胶管的安全性?, 2019-09-15 工业Š™¡èƒ¶½Ž¡åº”该怎样选?有什么技巧? http://www.ufbef.com/gyxx/1021.html http://www.ufbef.com 工业Š™¡èƒ¶½Ž¡åº”该怎样选?有什么技巧?, 2019-09-15 高压胶管如何防止渗漏åQ?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1020.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管如何防止渗漏åQ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2019-08-31</pubDate> </item> <item> <title>对于Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„使用需要注意的¾l†èŠ‚问题 http://www.ufbef.com/news/1019.html http://www.ufbef.com 对于Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„使用需要注意的¾l†èŠ‚问题, 2019-08-29 高压胶管的安全性怎样‹¹‹è¯•åQ?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/1018.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管的安全性怎样‹¹‹è¯•åQ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2019-08-23</pubDate> </item> <item> <title>影响Š™¡èƒ¶½Ž¡ä‹É用的因素有哪些? http://www.ufbef.com/fhtz/1017.html http://www.ufbef.com 影响Š™¡èƒ¶½Ž¡ä‹É用的因素有哪些?, 2019-08-09 高压胶管的安全性应该怎样‹¹‹è¯•å‘¢ï¼Ÿ http://www.ufbef.com/news/1016.html http://www.ufbef.com 高压胶管的安全性应该怎样‹¹‹è¯•å‘¢ï¼Ÿ, 2019-07-30 关于Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„存储å»ø™®®ä»‹ç» http://www.ufbef.com/gyxx/1015.html http://www.ufbef.com 关于Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„存储å»ø™®®ä»‹ç», 2019-07-01 哪些因素是媄响高压胶½Ž¡çš„½E›_®šå› ç´ åQ?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1014.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>哪些因素是媄响高压胶½Ž¡çš„½E›_®šå› ç´ åQ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2019-06-22</pubDate> </item> <item> <title>关于高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„¾~–织和缠¾l•å·¥è‰ºæœ‰ä»€ä¹ˆä¸å? http://www.ufbef.com/news/1013.html http://www.ufbef.com 关于高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„¾~–织和缠¾l•å·¥è‰ºæœ‰ä»€ä¹ˆä¸å?, 2019-06-15 怎样‹‚€‹¹‹æ©¡èƒ¶ç®¡çš„安全性? http://www.ufbef.com/gyxx/1012.html http://www.ufbef.com 怎样‹‚€‹¹‹æ©¡èƒ¶ç®¡çš„安全性?, 2019-06-07 怎样才能½Ž€å•é¢„防高压胶½Ž¡çš„漏æÑa情况 http://www.ufbef.com/fhtz/1011.html http://www.ufbef.com 怎样才能½Ž€å•é¢„防高压胶½Ž¡çš„漏æÑa情况, 2019-05-27 高压胶管的生产流½E‹å…·ä½“讲è§?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/1010.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管的生产流½E‹å…·ä½“讲è§?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2019-05-18</pubDate> </item> <item> <title>保证高压胶管在运输中的安全应该这样做 http://www.ufbef.com/fhtz/1009.html http://www.ufbef.com 保证高压胶管在运输中的安全应该这样做, 2019-05-10 怎样防止高压胶管的渗漏? http://www.ufbef.com/news/1008.html http://www.ufbef.com 怎样防止高压胶管的渗漏?, 2019-04-29 如何才能¼‹®ä¿é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡˜qè¾“中的安全性? http://www.ufbef.com/fhtz/1007.html http://www.ufbef.com 如何才能¼‹®ä¿é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡˜qè¾“中的安全性?, 2019-04-28 高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„工作压力需要注意的几点 http://www.ufbef.com/news/1006.html http://www.ufbef.com 高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„工作压力需要注意的几点, 2019-04-19 Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„存放需要注意哪些问题? http://www.ufbef.com/fhtz/1005.html http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„存放需要注意哪些问题?, 2019-04-11 高压胶管损坏的原因分æž?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/1004.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管损坏的原因分æž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2019-03-30</pubDate> </item> <item> <title>高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„内胶层常出现的问é¢?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/1003.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„内胶层常出现的问é¢?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2019-03-30</pubDate> </item> <item> <title>¼‹…胶½Ž¡å…¶å®žæ˜¯Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„一个分æ”?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/1002.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>¼‹…胶½Ž¡å…¶å®žæ˜¯Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„一个分æ”?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2019-03-11</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡å’Œä¹Œ™ƒ¶½Ž¡åœ¨åº”用斚w¢çš„区别介¾l?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/999.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡å’Œä¹Œ™ƒ¶½Ž¡åœ¨åº”用斚w¢çš„区别介¾l?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2019-03-01</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管的质量问题和使用不当有关¾p?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/998.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管的质量问题和使用不当有关¾p?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2019-02-23</pubDate> </item> <item> <title>高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„破坏的因素都有哪些? http://www.ufbef.com/fhtz/997.html http://www.ufbef.com 高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„破坏的因素都有哪些?, 2019-02-13 高压胶管的好坏怎样辨别åQ?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/996.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管的好坏怎样辨别åQ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2019-01-30</pubDate> </item> <item> <title>关于高压胶管损坏的原因分æž?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/995.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>关于高压胶管损坏的原因分æž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2019-01-28</pubDate> </item> <item> <title>新用户需要掌握高压胶½Ž¡çš„选购技å·?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/994.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>新用户需要掌握高压胶½Ž¡çš„选购技å·?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2019-01-25</pubDate> </item> <item> <title>普通的Š™¡èƒ¶½Ž¡å¯ä»¥ç”¨åˆ°ç‡ƒæ°”灶上吗åQ?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/993.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>普通的Š™¡èƒ¶½Ž¡å¯ä»¥ç”¨åˆ°ç‡ƒæ°”灶上吗åQ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2019-01-12</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管损坏的常见原因æ€È»“介绍 http://www.ufbef.com/news/992.html http://www.ufbef.com 高压胶管损坏的常见原因æ€È»“介绍, 2018-12-27 ‹‚€‹¹‹æ©¡èƒ¶ç®¡å®‰å…¨æ€§çš„四个重要措施介绍 http://www.ufbef.com/fhtz/991.html http://www.ufbef.com ‹‚€‹¹‹æ©¡èƒ¶ç®¡å®‰å…¨æ€§çš„四个重要措施介绍, 2018-12-19 两种清洗高压胶管的方法介¾l?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/990.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>两种清洗高压胶管的方法介¾l?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2018-12-10</pubDate> </item> <item> <title>解决高压胶管渗æÑa的一些好用的æ–ÒŽ³• http://www.ufbef.com/news/989.html http://www.ufbef.com 解决高压胶管渗æÑa的一些好用的æ–ÒŽ³•, 2018-11-30 å®ÒŽ˜“å¯ÆD‡´é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡æŽ¥å¤´æ³„露的常见原å›?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/988.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>å®ÒŽ˜“å¯ÆD‡´é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡æŽ¥å¤´æ³„露的常见原å›?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2018-11-30</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡åœ¨æ±½èžR的应用进行分析研½I?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/987.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡åœ¨æ±½èžR的应用进行分析研½I?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2018-11-24</pubDate> </item> <item> <title>关于Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„成型æ–ÒŽ³•æ‚¨äº†è§£å¤šž®‘å‘¢åQ?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/986.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>关于Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„成型æ–ÒŽ³•æ‚¨äº†è§£å¤šž®‘å‘¢åQ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2018-11-15</pubDate> </item> <item> <title>关于高压胶管的ä‹É用注意事™å?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/985.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>关于高压胶管的ä‹É用注意事™å?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2018-10-31</pubDate> </item> <item> <title>高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„˜qè¾“˜q‡ç¨‹è¦æ³¨æ„çš„要点 http://www.ufbef.com/gyxx/984.html http://www.ufbef.com 高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„˜qè¾“˜q‡ç¨‹è¦æ³¨æ„çš„要点, 2018-10-23 高压胶管在材料选择上的依据有哪些方面? http://www.ufbef.com/news/983.html http://www.ufbef.com 高压胶管在材料选择上的依据有哪些方面?, 2018-10-18 日常关于Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„¾l´æŠ¤ http://www.ufbef.com/fhtz/982.html http://www.ufbef.com 日常关于Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„¾l´æŠ¤, 2018-10-08 高压胶管的压力需要我们知道的注意事项 http://www.ufbef.com/gyxx/981.html http://www.ufbef.com 高压胶管的压力需要我们知道的注意事项, 2018-09-27 我们对于Š™¡èƒ¶½Ž¡æ£€éªŒæ ‡å‡†æ˜¯å¿…不可少 http://www.ufbef.com/news/980.html http://www.ufbef.com 我们对于Š™¡èƒ¶½Ž¡æ£€éªŒæ ‡å‡†æ˜¯å¿…不可少, 2018-09-21 Š™¡èƒ¶½Ž¡æ£€éªŒæ ‡å‡†å¿…不可ž®‘的原因 http://www.ufbef.com/fhtz/979.html http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶½Ž¡æ£€éªŒæ ‡å‡†å¿…不可ž®‘的原因, 2018-09-13 高压胶管材料选择上的依据具体有哪些? http://www.ufbef.com/gyxx/978.html http://www.ufbef.com 高压胶管材料选择上的依据具体有哪些?, 2018-09-10 高压胶管接头及安装注意事™å?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/977.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管接头及安装注意事™å?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2018-08-29</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管液æÛ冷冻¾pȝ»Ÿè§£å†³æ–ÒŽ¡ˆ http://www.ufbef.com/news/976.html http://www.ufbef.com 高压胶管液æÛ冷冻¾pȝ»Ÿè§£å†³æ–ÒŽ¡ˆ, 2018-08-29 高压胶管生äñ”中防止静电危害的措施 http://www.ufbef.com/news/509.html {251} http://www.ufbef.com 高压胶管生äñ”中防止静电危害的措施, 2018-07-21 Š™¡èƒ¶½Ž¡å­˜å‚¨çŽ¯å¢ƒçš„选择很重è¦?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/975.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡å­˜å‚¨çŽ¯å¢ƒçš„选择很重è¦?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2018-07-09</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡å­˜å‚¨æ—¶æ—‰™—´ã€åŽ‹åŠ›å¯¹å…¶æœ‰è¾ƒå¤§å½±å“ http://www.ufbef.com/gyxx/974.html http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶½Ž¡å­˜å‚¨æ—¶æ—‰™—´ã€åŽ‹åŠ›å¯¹å…¶æœ‰è¾ƒå¤§å½±å“, 2018-06-30 Š™¡èƒ¶½Ž¡å®‰è£…后要注意哪äº?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/973.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡å®‰è£…后要注意哪äº?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2018-06-23</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡åœ¨æ±½èžR中的具体使用 http://www.ufbef.com/fhtz/972.html http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶½Ž¡åœ¨æ±½èžR中的具体使用, 2018-05-08 ¾l™æ©¡èƒ¶ç®¡æ¶¦æ»‘很重è¦?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/971.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>¾l™æ©¡èƒ¶ç®¡æ¶¦æ»‘很重è¦?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2018-04-30</pubDate> </item> <item> <title>如果高压Š™¡èƒ¶½Ž¡è´¨é‡å¤ªå·®ä¼šå¦‚何 http://www.ufbef.com/news/970.html http://www.ufbef.com 如果高压Š™¡èƒ¶½Ž¡è´¨é‡å¤ªå·®ä¼šå¦‚何, 2018-04-21 如何辨别高压Š™¡èƒ¶½Ž¡è´¨é‡çš„好坏 http://www.ufbef.com/fhtz/969.html http://www.ufbef.com 如何辨别高压Š™¡èƒ¶½Ž¡è´¨é‡çš„好坏, 2018-04-13 使用高压Š™¡èƒ¶½Ž¡æ—¶æ³¨æ„çš?个问é¢?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/968.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>使用高压Š™¡èƒ¶½Ž¡æ—¶æ³¨æ„çš?个问é¢?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2018-04-07</pubDate> </item> <item> <title>使用Š™¡èƒ¶½Ž¡æ³¨æ„çš„7个问é¢?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/967.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>使用Š™¡èƒ¶½Ž¡æ³¨æ„çš„7个问é¢?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2018-03-30</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡åœ¨æž„成上有何特ç‚?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/966.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡åœ¨æž„成上有何特ç‚?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2018-03-24</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡æŽ¥å¤´åœ¨å®‰è£…时注意哪äº?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/965.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡æŽ¥å¤´åœ¨å®‰è£…时注意哪äº?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2018-03-17</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡æŽ¥å¤´çš„用途、方式、构成详è§?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/964.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡æŽ¥å¤´çš„用途、方式、构成详è§?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2018-03-10</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡åœ¨å­˜æ”¾æ—¶è¦æ³¨æ„çš?个问é¢?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/963.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡åœ¨å­˜æ”¾æ—¶è¦æ³¨æ„çš?个问é¢?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2018-03-03</pubDate> </item> <item> <title>存放Š™¡èƒ¶½Ž¡æ—¶é¿å…æœºæ¢°åŽ‹åŠ›é€ æˆçš„损ä¼?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/962.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>存放Š™¡èƒ¶½Ž¡æ—¶é¿å…æœºæ¢°åŽ‹åŠ›é€ æˆçš„损ä¼?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2018-02-25</pubDate> </item> <item> <title>高压Š™¡èƒ¶½Ž¡å†…胶层存在哪些问题 http://www.ufbef.com/news/961.html http://www.ufbef.com 高压Š™¡èƒ¶½Ž¡å†…胶层存在哪些问题, 2018-02-10 高压Š™¡èƒ¶½Ž¡æ¯å±‚的承压效果如何 http://www.ufbef.com/fhtz/960.html http://www.ufbef.com 高压Š™¡èƒ¶½Ž¡æ¯å±‚的承压效果如何, 2018-01-30 高压Š™¡èƒ¶½Ž¡è€æÑa高压的表现有哪些 http://www.ufbef.com/gyxx/959.html http://www.ufbef.com 高压Š™¡èƒ¶½Ž¡è€æÑa高压的表现有哪些, 2018-01-30 如何更好的ä‹É用橡胶管及橡胶管æ€ÀLˆ http://www.ufbef.com/news/958.html http://www.ufbef.com 如何更好的ä‹É用橡胶管及橡胶管æ€ÀLˆ, 2018-01-17 如何廉™•¿Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„使用寿命 http://www.ufbef.com/fhtz/957.html http://www.ufbef.com 如何廉™•¿Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„使用寿命, 2018-01-10 使用Š™¡èƒ¶½Ž¡æ—¶æ³¨æ„çš?个地æ–?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/956.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>使用Š™¡èƒ¶½Ž¡æ—¶æ³¨æ„çš?个地æ–?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2017-12-30</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管加工时的相关步骤 http://www.ufbef.com/news/955.html http://www.ufbef.com 高压胶管加工时的相关步骤, 2017-12-21 高压胶管胶层的相兛_Š å·?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/954.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管胶层的相兛_Š å·?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2017-12-14</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡è¿‘几年的发展情å†?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/953.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡è¿‘几年的发展情å†?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2017-12-07</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管长度的选择有哪些窍é—?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/952.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管长度的选择有哪些窍é—?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2017-11-28</pubDate> </item> <item> <title>掌握高压¾~ ç»•Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„构成及ä‹Éç”?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/951.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>掌握高压¾~ ç»•Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„构成及ä‹Éç”?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2017-11-21</pubDate> </item> <item> <title>使用Š™¡èƒ¶½Ž¡èÊY½Ž¡æ—¶æ³¨æ„çš„几个事™å?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/950.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>使用Š™¡èƒ¶½Ž¡èÊY½Ž¡æ—¶æ³¨æ„çš„几个事™å?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2017-11-16</pubDate> </item> <item> <title>使用高压胶管特别注意哪些 http://www.ufbef.com/news/949.html http://www.ufbef.com 使用高压胶管特别注意哪些, 2017-11-07 四氟高压胶管抗破坏、耐用性强 http://www.ufbef.com/fhtz/948.html http://www.ufbef.com 四氟高压胶管抗破坏、耐用性强, 2017-10-30 四氟高压胶管耐高温、重量轻 http://www.ufbef.com/gyxx/947.html http://www.ufbef.com 四氟高压胶管耐高温、重量轻, 2017-10-21 常见高压胶管的用途、特点介¾l?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/945.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>常见高压胶管的用途、特点介¾l?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2017-09-29</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡åŽ‚家教您如何保½Ž¡æ©¡èƒ¶åˆ¶å“?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/944.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡åŽ‚家教您如何保½Ž¡æ©¡èƒ¶åˆ¶å“?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2017-09-21</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„常见分类及构é€?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/943.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„常见分类及构é€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2017-09-14</pubDate> </item> <item> <title>高压Š™¡èƒ¶½Ž¡å…¬å¸çš„售后很重è¦?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/942.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压Š™¡èƒ¶½Ž¡å…¬å¸çš„售后很重è¦?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2017-09-06</pubDate> </item> <item> <title>ä¸ÞZ½•Š™¡èƒ¶½Ž¡è¢«­‘Šçˆ±­‘Šå¤šçš„ä‹Éç”?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/941.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>ä¸ÞZ½•Š™¡èƒ¶½Ž¡è¢«­‘Šçˆ±­‘Šå¤šçš„ä‹Éç”?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2017-08-30</pubDate> </item> <item> <title>‹‚€éªŒé«˜åŽ‹æ©¡èƒ¶ç®¡å¯ä»Žå“ªäº›æ–šw¢ç€æ‰?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/940.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>‹‚€éªŒé«˜åŽ‹æ©¡èƒ¶ç®¡å¯ä»Žå“ªäº›æ–šw¢ç€æ‰?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2017-08-23</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管的大体生产加工过½E‹è¯¦è§?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/939.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管的大体生产加工过½E‹è¯¦è§?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2017-08-17</pubDate> </item> <item> <title>高压Š™¡èƒ¶½Ž¡æ‹†å¸ã€ä‹É用时注意çš?个细èŠ?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/936.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压Š™¡èƒ¶½Ž¡æ‹†å¸ã€ä‹É用时注意çš?个细èŠ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2017-07-27</pubDate> </item> <item> <title>ä¸ÞZ½•é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡æˆåž‹åŽä¼šæ‰­æ›² http://www.ufbef.com/gyxx/935.html http://www.ufbef.com ä¸ÞZ½•é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡æˆåž‹åŽä¼šæ‰­æ›², 2017-07-20 从以下三个方面更多的了解Š™¡èƒ¶½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/933.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>从以下三个方面更多的了解Š™¡èƒ¶½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2017-07-08</pubDate> </item> <item> <title>在压力和弯曲范围内如何ä‹É用橡胶管 http://www.ufbef.com/news/931.html http://www.ufbef.com 在压力和弯曲范围内如何ä‹É用橡胶管, 2017-06-22 如何判断Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„ž®ºå¯¸åŠå£åŽ?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/930.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>如何判断Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„ž®ºå¯¸åŠå£åŽ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2017-06-15</pubDate> </item> <item> <title>如何解决高压胶管接缝处的竹节¾U?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/928.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>如何解决高压胶管接缝处的竹节¾U?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2017-05-31</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶è½¯ç®¡çš„构造及¿UÕdŠ¨æ³¨æ„äº‹é¡¹ http://www.ufbef.com/fhtz/927.html http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶è½¯ç®¡çš„构造及¿UÕdŠ¨æ³¨æ„äº‹é¡¹, 2017-05-20 高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„工作压力要注意哪äº?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/925.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„工作压力要注意哪äº?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2017-05-06</pubDate> </item> <item> <title>如何½Ž€å•è¯†åˆ«æ©¡èƒ¶ç®¡è´¨é‡å¥½å http://www.ufbef.com/gyxx/923.html http://www.ufbef.com 如何½Ž€å•è¯†åˆ«æ©¡èƒ¶ç®¡è´¨é‡å¥½å, 2017-04-19 高压Š™¡èƒ¶½Ž¡ä‹É用时注意çš?个地æ–?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/922.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压Š™¡èƒ¶½Ž¡ä‹É用时注意çš?个地æ–?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2017-04-13</pubDate> </item> <item> <title>有关高压Š™¡èƒ¶½Ž¡é€‰æ‹©å½¢å’Œé€šç”¨æ€§çš„讲解 http://www.ufbef.com/fhtz/921.html http://www.ufbef.com 有关高压Š™¡èƒ¶½Ž¡é€‰æ‹©å½¢å’Œé€šç”¨æ€§çš„讲解, 2017-04-06 扣压量如何媄响高压胶½Ž¡çš„使用寿命 http://www.ufbef.com/gyxx/920.html http://www.ufbef.com 扣压量如何媄响高压胶½Ž¡çš„使用寿命, 2017-03-30 高压胶管的构造及使用时注意的问题 http://www.ufbef.com/news/919.html http://www.ufbef.com 高压胶管的构造及使用时注意的问题, 2017-03-23 高压胶管外观不容ž®è§† http://www.ufbef.com/fhtz/918.html http://www.ufbef.com 高压胶管外观不容ž®è§†, 2017-03-18 如何对石‹‚‰æ©¡èƒ¶ç®¡˜q›è¡Œæ¸…洁 http://www.ufbef.com/gyxx/917.html http://www.ufbef.com 如何对石‹‚‰æ©¡èƒ¶ç®¡˜q›è¡Œæ¸…洁, 2017-03-11 çŸÏx£‰Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„使用安装事项 http://www.ufbef.com/news/916.html http://www.ufbef.com çŸÏx£‰Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„使用安装事项, 2017-03-04 高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„使用技巧有以下几个斚w¢ http://www.ufbef.com/gyxx/915.html http://www.ufbef.com 高压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„使用技巧有以下几个斚w¢, 2017-03-01 çŸÏx£‰Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„ç‰ÒŽ€§åŠä½¿ç”¨ http://www.ufbef.com/fhtz/914.html http://www.ufbef.com çŸÏx£‰Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„ç‰ÒŽ€§åŠä½¿ç”¨, 2017-02-20 高压Š™¡èƒ¶½Ž¡ä‹É用时注意哪些 http://www.ufbef.com/news/913.html http://www.ufbef.com 高压Š™¡èƒ¶½Ž¡ä‹É用时注意哪些, 2017-02-11 如何使用高压Š™¡èƒ¶½Ž¡è®©å…¶æ•…障较ä½?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/912.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>如何使用高压Š™¡èƒ¶½Ž¡è®©å…¶æ•…障较ä½?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2017-02-08</pubDate> </item> <item> <title>认识铠装高压胶管的构成特ç‚?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/911.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>认识铠装高压胶管的构成特ç‚?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2017-01-22</pubDate> </item> <item> <title>定做高压胶管要注意哪äº?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/910.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>定做高压胶管要注意哪äº?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2017-01-10</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管壁厚的误差如何处ç?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/909.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管壁厚的误差如何处ç?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2016-12-28</pubDate> </item> <item> <title>使用Š™¡èƒ¶½Ž¡æ—¶æ³¨æ„çš„三个步éª?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/908.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>使用Š™¡èƒ¶½Ž¡æ—¶æ³¨æ„çš„三个步éª?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2016-12-22</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管的尺度需要实际需æ±?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/907.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管的尺度需要实际需æ±?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2016-12-13</pubDate> </item> <item> <title>布置高压胶管时注意哪些事™å?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/906.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>布置高压胶管时注意哪些事™å?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2016-11-24</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„ç‰ÒŽ€§åŠä½¿ç”¨˜q™äº›å¸¸è¯†æ‚¨éƒ½äº†è§£å?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/905.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„ç‰ÒŽ€§åŠä½¿ç”¨˜q™äº›å¸¸è¯†æ‚¨éƒ½äº†è§£å?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2016-11-15</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管的储存对于环境的要求 http://www.ufbef.com/news/904.html http://www.ufbef.com 高压胶管的储存对于环境的要求, 2016-11-07 高压胶管æ€ÀLˆçš„安装技巧有哪些 http://www.ufbef.com/gyxx/903.html http://www.ufbef.com 高压胶管æ€ÀLˆçš„安装技巧有哪些, 2016-10-31 Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„基本常识有哪äº?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/902.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„基本常识有哪äº?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2016-10-25</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„不同构成层及防老化的策ç•?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/901.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„不同构成层及防老化的策ç•?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2016-10-18</pubDate> </item> <item> <title>存储Š™¡èƒ¶½Ž¡æ—¶æ³¨æ„å“ªäº›æƒ…况 http://www.ufbef.com/gyxx/900.html http://www.ufbef.com 存储Š™¡èƒ¶½Ž¡æ—¶æ³¨æ„å“ªäº›æƒ…况, 2016-10-09 如何把握好高压胶½Ž¡çš„性能 http://www.ufbef.com/fhtz/899.html http://www.ufbef.com 如何把握好高压胶½Ž¡çš„性能, 2016-09-29 哪些会造成高压软管内胶层、加强层故障 http://www.ufbef.com/news/898.html http://www.ufbef.com 哪些会造成高压软管内胶层、加强层故障, 2016-09-22 正确使用Š™¡èƒ¶½Ž¡è¦æŽŒæ¡å“ªäº›å†…容 http://www.ufbef.com/gyxx/897.html http://www.ufbef.com 正确使用Š™¡èƒ¶½Ž¡è¦æŽŒæ¡å“ªäº›å†…容, 2016-09-16 高压胶管的构成及用é€?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/896.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管的构成及用é€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2016-09-08</pubDate> </item> <item> <title>ä¸ÞZ½•è¯´é«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡æŽ¥å¤´çš„选择臛_…³é‡è¦ http://www.ufbef.com/news/895.html http://www.ufbef.com ä¸ÞZ½•è¯´é«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡æŽ¥å¤´çš„选择臛_…³é‡è¦, 2016-09-01 随着高压胶管使用的广泛æ€?其性能也在不断完善 http://www.ufbef.com/gyxx/894.html http://www.ufbef.com 随着高压胶管使用的广泛æ€?其性能也在不断完善, 2016-08-25 高压胶管在工业上的应ç”?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/893.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管在工业上的应ç”?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2016-08-18</pubDate> </item> <item> <title>安装高压胶管的过½E‹è¦ä»”细 http://www.ufbef.com/news/892.html http://www.ufbef.com 安装高压胶管的过½E‹è¦ä»”细, 2016-08-13 不同¾cÕdž‹çš„橡胶管间存在哪些异å?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/891.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>不同¾cÕdž‹çš„橡胶管间存在哪些异å?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2016-08-06</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„ç‰ÒŽ€§åŠç”¨é€”知识介¾l?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/890.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„ç‰ÒŽ€§åŠç”¨é€”知识介¾l?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2016-07-30</pubDate> </item> <item> <title>了解高压胶管构造及选材详情 http://www.ufbef.com/news/889.html http://www.ufbef.com 了解高压胶管构造及选材详情, 2016-07-23 Š™¡èƒ¶½Ž¡ç‰¹æ€?储藏时注意哪äº?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/888.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡ç‰¹æ€?储藏时注意哪äº?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2016-07-16</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡æŒ‰ä¸åŒç”¨é€”有不同的分¾c?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/887.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡æŒ‰ä¸åŒç”¨é€”有不同的分¾c?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2016-07-09</pubDate> </item> <item> <title>哪些操作会ä‹É高压胶管出问é¢?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/886.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>哪些操作会ä‹É高压胶管出问é¢?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2016-07-02</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管扣压接头处äؓ何漏æ²?要如何解å†?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/885.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管扣压接头处äؓ何漏æ²?要如何解å†?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2016-06-25</pubDate> </item> <item> <title>存储Š™¡èƒ¶½Ž¡æ—¶æ³¨æ„å“ªäº›é—®é¢˜ http://www.ufbef.com/gyxx/883.html http://www.ufbef.com 存储Š™¡èƒ¶½Ž¡æ—¶æ³¨æ„å“ªäº›é—®é¢˜, 2016-06-18 Š™¡èƒ¶½Ž¡ã€ç¡…胶管间的区别有哪äº?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/882.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡ã€ç¡…胶管间的区别有哪äº?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2016-06-11</pubDate> </item> <item> <title>如何通过˜q‡æ°§åŒ–物控制高压胶管的耐热æ€?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/881.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>如何通过˜q‡æ°§åŒ–物控制高压胶管的耐热æ€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2016-06-04</pubDate> </item> <item> <title>寚w’¢ä¸ç¼–¾l‡é«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡çš„成型温度您有多少认识 http://www.ufbef.com/gyxx/880.html http://www.ufbef.com 寚w’¢ä¸ç¼–¾l‡é«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡çš„成型温度您有多少认识, 2016-05-30 哪些要素会加速高压胶½Ž¡çš„老化 http://www.ufbef.com/news/879.html http://www.ufbef.com 哪些要素会加速高压胶½Ž¡çš„老化, 2016-05-21 高压胶管不同胶层的选材有哪äº?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/878.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管不同胶层的选材有哪äº?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2016-05-17</pubDate> </item> <item> <title>高压Š™¡èƒ¶½Ž¡æ—¥å¸æ€‹É用要注意哪些 http://www.ufbef.com/gyxx/877.html http://www.ufbef.com 高压Š™¡èƒ¶½Ž¡æ—¥å¸æ€‹É用要注意哪些, 2016-05-07 高压胶管使用不当会造成什么后æž?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/876.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管使用不当会造成什么后æž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2016-05-05</pubDate> </item> <item> <title>如何减少Š™¡èƒ¶½Ž¡ä‹É用不当情å†ëŠš„发生 http://www.ufbef.com/fhtz/875.html http://www.ufbef.com 如何减少Š™¡èƒ¶½Ž¡ä‹É用不当情å†ëŠš„发生, 2016-04-28 高压胶管的åŞ状、壁厚在设计时注意哪äº?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/874.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管的åŞ状、壁厚在设计时注意哪äº?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2016-04-16</pubDate> </item> <item> <title>不同工程机械中高压胶½Ž¡çš„密封接头形式有哪äº?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/873.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>不同工程机械中高压胶½Ž¡çš„密封接头形式有哪äº?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2016-04-11</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管的构造及使用温度如何 http://www.ufbef.com/gyxx/872.html http://www.ufbef.com 高压胶管的构造及使用温度如何, 2016-03-25 制作高压胶管时常见问题有哪些 http://www.ufbef.com/fhtz/871.html http://www.ufbef.com 制作高压胶管时常见问题有哪些, 2016-03-21 安装、ä‹É用高压胶½Ž¡æ—¶æ³¨æ„å“ªäº›¾l†èŠ‚ http://www.ufbef.com/news/870.html http://www.ufbef.com 安装、ä‹É用高压胶½Ž¡æ—¶æ³¨æ„å“ªäº›¾l†èŠ‚, 2016-03-11 高压胶管的安装也是一™åҎŠ€æœ¯æ´» http://www.ufbef.com/gyxx/869.html http://www.ufbef.com 高压胶管的安装也是一™åҎŠ€æœ¯æ´», 2016-03-05 寚w«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡çš„不同构造您有多ž®‘了è§?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/868.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>寚w«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡çš„不同构造您有多ž®‘了è§?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2016-02-26</pubDate> </item> <item> <title>å¯ÒŽŠ½æ‹”橡胶管的ä‹É用您了解多少 http://www.ufbef.com/gyxx/867.html http://www.ufbef.com å¯ÒŽŠ½æ‹”橡胶管的ä‹É用您了解多少, 2016-02-20 不同规格高压胶管在加工时存在哪些问题 http://www.ufbef.com/news/866.html http://www.ufbef.com 不同规格高压胶管在加工时存在哪些问题, 2016-02-02 装卸高压胶管时如何避免意外损ä¼?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/865.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>装卸高压胶管时如何避免意外损ä¼?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2016-01-28</pubDate> </item> <item> <title>注意哪些可减ž®‘高压胶½Ž¡è£‚¾U¹çš„产生 http://www.ufbef.com/gyxx/864.html http://www.ufbef.com 注意哪些可减ž®‘高压胶½Ž¡è£‚¾U¹çš„产生, 2016-01-21 哪些会造成高压胶管加强层出问题 http://www.ufbef.com/news/863.html http://www.ufbef.com 哪些会造成高压胶管加强层出问题, 2016-01-14 ˜qè¾“、存放橡胶管时环境要åŽÀLœ‰å“ªäº› http://www.ufbef.com/fhtz/862.html http://www.ufbef.com ˜qè¾“、存放橡胶管时环境要åŽÀLœ‰å“ªäº›, 2016-01-08 通过哪些办法可以提升Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„使用寿命 http://www.ufbef.com/news/861.html http://www.ufbef.com 通过哪些办法可以提升Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„使用寿命, 2015-12-23 高耐磨å–ïL ‚胶管 http://www.ufbef.com/gyjg/gnmpsjg.html {247} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021534298181.jpg 高耐磨å–ïL ‚胶管, 2015-12-21 高压钢丝¾~–织胶管 http://www.ufbef.com/gyjg/gygsbzjg.html {249} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021539355316.jpg 高压钢丝¾~–织胶管, 2015-12-21 高压钢丝¾~ ç»•èƒ¶ç®¡ http://www.ufbef.com/gyjg/gygscrjg.html {250} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021540377004.jpg 高压钢丝¾~ ç»•èƒ¶ç®¡, 2015-12-21 高压胶管厂家讲述安装高压胶管旉™œ€è¦æ³¨æ„å“ªäº›é—®é¢?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/860.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管厂家讲述安装高压胶管旉™œ€è¦æ³¨æ„å“ªäº›é—®é¢?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-12-16</pubDate> </item> <item> <title>可曲挠橡胶管接头使用时注意哪äº?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/859.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>可曲挠橡胶管接头使用时注意哪äº?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-12-10</pubDate> </item> <item> <title>哪些会对高压胶管的ä‹É用造成破坏 http://www.ufbef.com/news/858.html http://www.ufbef.com 哪些会对高压胶管的ä‹É用造成破坏, 2015-12-01 Š™¡èƒ¶½Ž¡åœ¨å­˜å‚¨æ—¶è¦æ³¨æ„å“ªäº›,构成如何 http://www.ufbef.com/gyxx/503.html http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶½Ž¡åœ¨å­˜å‚¨æ—¶è¦æ³¨æ„å“ªäº›,构成如何, 2015-11-26 以下高压胶管出现的问题要如何解决 http://www.ufbef.com/news/495.html http://www.ufbef.com 以下高压胶管出现的问题要如何解决, 2015-11-26 高压胶管的构成及使用场合有哪äº?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/502.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管的构成及使用场合有哪äº?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-11-26</pubDate> </item> <item> <title>高压¾~ ç»•èƒ¶ç®¡ http://www.ufbef.com/gyjg/gycrjg.html http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202040812248974.jpg 高压¾~ ç»•èƒ¶ç®¡, 2015-11-19 铠装高压胶管 http://www.ufbef.com/gyjg/gygj1.html http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021545042799.jpg 铠装高压胶管, 2015-11-19 高压胶管 http://www.ufbef.com/gyjg/gyjg.html http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021541422491.jpg 高压胶管, 2015-11-19 专业Š™¡èƒ¶½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/xiangjiaoguan/683.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1311/201311151359308296.jpg</image> <keywords>专业Š™¡èƒ¶½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-11-19</pubDate> </item> <item> <title>æ±½èžR用橡胶管 http://www.ufbef.com/xiangjiaoguan/548.html http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1208/201208161559419623.jpg æ±½èžR用橡胶管, 2015-11-19 真空Š™¡èƒ¶½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/xiangjiaoguan/xjzp.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/20120202170310742.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202021703494517.jpg</image> <keywords>真空Š™¡èƒ¶½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-11-19</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡åœ¨å­˜å‚¨æ—¶æœ‰å“ªäº›¾l†èŠ‚要引起重è§?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/857.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡åœ¨å­˜å‚¨æ—¶æœ‰å“ªäº›¾l†èŠ‚要引起重è§?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-11-17</pubDate> </item> <item> <title>大口径高压胶½Ž¡æŽ¥å¤´å‡ºçŽ°æ³„露如何处ç?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/786.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>大口径高压胶½Ž¡æŽ¥å¤´å‡ºçŽ°æ³„露如何处ç?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-11-07</pubDate> </item> <item> <title>在安装不同规格高压胶½Ž¡æŽ¥å¤´æ—¶æ³¨æ„å“ªäº› http://www.ufbef.com/fhtz/856.html http://www.ufbef.com 在安装不同规格高压胶½Ž¡æŽ¥å¤´æ—¶æ³¨æ„å“ªäº›, 2015-10-28 å¯ÒŽ©¡èƒ¶ç®¡çš„存储环境有何要æ±?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/855.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>å¯ÒŽ©¡èƒ¶ç®¡çš„存储环境有何要æ±?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-10-14</pubDate> </item> <item> <title>您知道橡胶管的存储环境有何要求吗 http://www.ufbef.com/gyxx/854.html {322} http://www.ufbef.com 您知道橡胶管的存储环境有何要求吗, 2015-10-08 掌握输水Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„整体构成 http://www.ufbef.com/fhtz/853.html {322} http://www.ufbef.com 掌握输水Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„整体构成, 2015-09-30 不同¿Uç±»çš„橡胶管在存储时都要注意 http://www.ufbef.com/news/852.html {322} http://www.ufbef.com 不同¿Uç±»çš„橡胶管在存储时都要注意, 2015-09-25 不同材质的高压胶½Ž¡æœ‰ä½•ç‰¹æ€?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/851.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>不同材质的高压胶½Ž¡æœ‰ä½•ç‰¹æ€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-09-19</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管在存放时应注意哪些问题? http://www.ufbef.com/fhtz/850.html {251} http://www.ufbef.com 高压胶管在存放时应注意哪些问题?, 2015-09-12 介绍Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„发生˜q‡ç¨‹åŠæ€§èƒ½çš„特性加å·?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/849.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>介绍Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„发生˜q‡ç¨‹åŠæ€§èƒ½çš„特性加å·?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-09-04</pubDate> </item> <item> <title>阐述高压胶管在煤炭工业中的应ç”?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/848.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>阐述高压胶管在煤炭工业中的应ç”?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-08-25</pubDate> </item> <item> <title>GW9隔离刀闸护å¥?/title> <link>http://www.ufbef.com/byqjyht/847.html</link> <text>{342}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211404505330.jpg</image> <keywords>GW9隔离刀闸护å¥?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-08-21</pubDate> </item> <item> <title>GW9隔离刀闸护å¥?/title> <link>http://www.ufbef.com/byqjyht/846.html</link> <text>{342}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211404151924.jpg</image> <keywords>GW9隔离刀闸护å¥?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-08-21</pubDate> </item> <item> <title>H型线å¤ÒŽŠ¤¾|?/title> <link>http://www.ufbef.com/byqjyht/845.html</link> <text>{344}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211403403906.jpg</image> <keywords>H型线å¤ÒŽŠ¤¾|?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-08-21</pubDate> </item> <item> <title>H型线å¤ÒŽŠ¤¾|?/title> <link>http://www.ufbef.com/byqjyht/844.html</link> <text>{344}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211402281059.jpg</image> <keywords>H型线å¤ÒŽŠ¤¾|?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-08-21</pubDate> </item> <item> <title>JB-1,JB-2号åƈ沟线夹绝¾~˜æŠ¤å¥?/title> <link>http://www.ufbef.com/byqjyht/843.html</link> <text>{342}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211400439437.jpg</image> <keywords>JB-1,JB-2号åƈ沟线夹绝¾~˜æŠ¤å¥?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-08-21</pubDate> </item> <item> <title>NLD-1,NLD-2耐张¾U¿å¤¹æŠ¤å¥— http://www.ufbef.com/byqjyht/842.html {342} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211359471667.jpg NLD-1,NLD-2耐张¾U¿å¤¹æŠ¤å¥—, 2015-08-21 NLD-3,NLD-4耐张¾U¿å¤¹æŠ¤å¥— http://www.ufbef.com/byqjyht/841.html {342} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211357592906.jpg NLD-3,NLD-4耐张¾U¿å¤¹æŠ¤å¥—, 2015-08-21 RW10跌落式熔断器 http://www.ufbef.com/byqjyht/840.html {346} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211357086369.jpg RW10跌落式熔断器, 2015-08-21 RW11熔断器护å¥?/title> <link>http://www.ufbef.com/byqjyht/839.html</link> <text>{342}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/20150821135609588.jpg</image> <keywords>RW11熔断器护å¥?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-08-21</pubDate> </item> <item> <title>RW11熔断器护å¥?/title> <link>http://www.ufbef.com/byqjyht/838.html</link> <text>{342}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211251071559.jpg</image> <keywords>RW11熔断器护å¥?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-08-21</pubDate> </item> <item> <title>RW12熔断器护å¥?/title> <link>http://www.ufbef.com/byqjyht/837.html</link> <text>{342}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211239234364.jpg</image> <keywords>RW12熔断器护å¥?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-08-21</pubDate> </item> <item> <title>T型èµ\¾U¿æŠ¤å¥?/title> <link>http://www.ufbef.com/byqjyht/836.html</link> <text>{342}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211238333168.jpg</image> <keywords>T型èµ\¾U¿æŠ¤å¥?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-08-21</pubDate> </item> <item> <title>ZW20真空断èµ\器绝¾~˜æŠ¤¾|?/title> <link>http://www.ufbef.com/byqjyht/835.html</link> <text>{344}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211158383858.jpg</image> <keywords>ZW20真空断èµ\器绝¾~˜æŠ¤¾|?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-08-21</pubDate> </item> <item> <title>ZW20真空开å…?/title> <link>http://www.ufbef.com/byqjyht/834.html</link> <text>{345}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211157524519.jpg</image> <keywords>ZW20真空开å…?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-08-21</pubDate> </item> <item> <title>ZW32真空开关绝¾~˜æŠ¤å¥?/title> <link>http://www.ufbef.com/byqjyht/833.html</link> <text>{342}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211156407131.jpg</image> <keywords>ZW32真空开关绝¾~˜æŠ¤å¥?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-08-21</pubDate> </item> <item> <title>ZW32真空开关绝¾~˜æŠ¤å¥?/title> <link>http://www.ufbef.com/byqjyht/832.html</link> <text>{342}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211155306806.jpg</image> <keywords>ZW32真空开关绝¾~˜æŠ¤å¥?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-08-21</pubDate> </item> <item> <title>遉K›·å™¨åŒå‡ºçº¿æŠ¤å¥— http://www.ufbef.com/byqjyht/831.html {342} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211154237622.jpg 遉K›·å™¨åŒå‡ºçº¿æŠ¤å¥—, 2015-08-21 变压器低压出¾U¿å¸¦è§’度护套 http://www.ufbef.com/byqjyht/830.html {342} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211153289943.jpg 变压器低压出¾U¿å¸¦è§’度护套, 2015-08-21 变压器高压进¾U¿å¸¦è§’度护套 http://www.ufbef.com/byqjyht/829.html {342} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211152328894.jpg 变压器高压进¾U¿å¸¦è§’度护套, 2015-08-21 变压器水òqÏxŠ¤å¥?/title> <link>http://www.ufbef.com/byqjyht/828.html</link> <text>{342}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211151071163.jpg</image> <keywords>变压器水òqÏxŠ¤å¥?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-08-21</pubDate> </item> <item> <title>òq¶æ²Ÿ‹¹…夹JB-3护套åQŒåƈ沟线夹JB-4护套 http://www.ufbef.com/byqjyht/827.html {342} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211150145157.jpg òq¶æ²Ÿ‹¹…夹JB-3护套åQŒåƈ沟线夹JB-4护套, 2015-08-21 单出¾U‰K¿é›·å™¨æŠ¤å¥— http://www.ufbef.com/byqjyht/826.html {342} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211148585367.jpg 单出¾U‰K¿é›·å™¨æŠ¤å¥—, 2015-08-21 电压互感器护¾|?/title> <link>http://www.ufbef.com/byqjyht/825.html</link> <text>{344}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211147591526.jpg</image> <keywords>电压互感器护¾|?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-08-21</pubDate> </item> <item> <title>高压˜q›çº¿åQˆä½›æ‰‹åž‹90°)¾lç¼˜æŠ¤å¥— http://www.ufbef.com/byqjyht/824.html {342} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211147033133.jpg 高压˜q›çº¿åQˆä½›æ‰‹åž‹90“ï)¾lç¼˜æŠ¤å¥—, 2015-08-21 可卸式避雷器护套 http://www.ufbef.com/byqjyht/823.html {342} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211145461147.jpg 可卸式避雷器护套, 2015-08-21 ¾ŸŽå¼è·Œè½å¼ç†”断器护套(高压令克护套åQ?/title> <link>http://www.ufbef.com/byqjyht/822.html</link> <text>{342}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211144435229.jpg</image> <keywords>¾ŸŽå¼è·Œè½å¼ç†”断器护套(高压令克护套åQ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-08-21</pubDate> </item> <item> <title>施恩喜隔¼›Õd¼€å…ÏxŠ¤å¥?/title> <link>http://www.ufbef.com/byqjyht/821.html</link> <text>{342}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211143526037.jpg</image> <keywords>施恩喜隔¼›Õd¼€å…ÏxŠ¤å¥?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-08-21</pubDate> </item> <item> <title>跳线¾U¿å¤¹æŠ¤å¥— http://www.ufbef.com/byqjyht/820.html {342} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211142425088.jpg 跳线¾U¿å¤¹æŠ¤å¥—, 2015-08-21 ¾U¿å¤¹æŠ¤ç½© http://www.ufbef.com/byqjyht/819.html {343} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211138516469.jpg ¾U¿å¤¹æŠ¤ç½©, 2015-08-21 异型òq¶æ²Ÿ¾U¿å¤¹æŠ¤å¥— http://www.ufbef.com/byqjyht/818.html {342} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211136586374.jpg 异型òq¶æ²Ÿ¾U¿å¤¹æŠ¤å¥—, 2015-08-21 油变¾U¿å¤¹é«˜åŽ‹ä½ŽåŽ‹æŠ¤å¥— http://www.ufbef.com/byqjyht/817.html {342} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508211133063214.jpg 油变¾U¿å¤¹é«˜åŽ‹ä½ŽåŽ‹æŠ¤å¥—, 2015-08-21 电力金具 http://www.ufbef.com/byqpj/816.html {341} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508201621436726.jpg|/upLoad/product/month_1508/20150820165527669.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201655395539.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201655529474.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201656034401.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201656159030.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201656245563.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201656499766.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201657041699.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201657177277.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201657325634.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201657481958.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201657589050.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201658148193.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201658286520.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201658472116.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201658578351.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201659188665.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201659308535.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201659414085.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201659528777.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201700062814.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201700199241.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201702144677.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201702283004.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201702437295.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201702552548.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201703062552.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201703176692.jpg 电力金具, 2015-08-20 ¾U¿èµ\金具 http://www.ufbef.com/byqpj/815.html {340} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508201559294534.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201608472945.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201608559477.jpg|/upLoad/product/month_1508/20150820160906177.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201609152418.jpg|/upLoad/product/month_1508/20150820160923105.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201609315299.jpg|/upLoad/product/month_1508/201508201609406918.jpg ¾U¿èµ\金具, 2015-08-20 高压¾U¿èµ\横担复合¾lç¼˜å­?/title> <link>http://www.ufbef.com/byqpj/814.html</link> <text>{339}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508201543433879.jpg</image> <keywords>高压¾U¿èµ\横担复合¾lç¼˜å­?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-08-20</pubDate> </item> <item> <title>户外交流高压跌落式喷ž®„式熔断å™?/title> <link>http://www.ufbef.com/byqpj/813.html</link> <text>{338}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/20150820153948201.jpg</image> <keywords>户外交流高压跌落式喷ž®„式熔断å™?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-08-20</pubDate> </item> <item> <title>有机复合高压½I¿å¢™å¥—管 http://www.ufbef.com/byqpj/812.html {337} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508201535562501.jpg 有机复合高压½I¿å¢™å¥—管, 2015-08-20 复合¾lç¼˜æ°§åŒ–锌避雷器、脱¼›Õd™¨¾pÕdˆ— http://www.ufbef.com/byqpj/811.html {336} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508201533564882.jpg 复合¾lç¼˜æ°§åŒ–锌避雷器、脱¼›Õd™¨¾pÕdˆ—, 2015-08-20 户外高压隔离开关系åˆ?/title> <link>http://www.ufbef.com/byqpj/810.html</link> <text>{335}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508201532081822.jpg</image> <keywords>户外高压隔离开关系åˆ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-08-20</pubDate> </item> <item> <title>有机复合支柱¾lç¼˜å­?/title> <link>http://www.ufbef.com/byqpj/809.html</link> <text>{334}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1508/201508201527029447.jpg</image> <keywords>有机复合支柱¾lç¼˜å­?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-08-20</pubDate> </item> <item> <title>有机复合悬式¾lç¼˜å­?/title> <link>http://www.ufbef.com/byqpj/808.html</link> <text>{333}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>有机复合悬式¾lç¼˜å­?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-08-20</pubDate> </item> <item> <title>关于Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„存储æ–ÒŽ³•ä»‹ç» http://www.ufbef.com/news/807.html {322} http://www.ufbef.com 关于Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„存储æ–ÒŽ³•ä»‹ç», 2015-08-19 ‹¹…谈不同的材料构成的高压胶管的不同性能 http://www.ufbef.com/fhtz/806.html {251} http://www.ufbef.com ‹¹…谈不同的材料构成的高压胶管的不同性能, 2015-08-10 讲述在什么情况下回导致高压胶½Ž¡ä“áå¤Þq¨³å®šæ€?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/805.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>讲述在什么情况下回导致高压胶½Ž¡ä“áå¤Þq¨³å®šæ€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-07-29</pubDate> </item> <item> <title>‹¹…谈高压胶管的安全注意问题有哪些 http://www.ufbef.com/fhtz/804.html {251} http://www.ufbef.com ‹¹…谈高压胶管的安全注意问题有哪些, 2015-07-25 ‹¹…析高压胶管2015òq´çš„行情展望 http://www.ufbef.com/news/803.html {251} http://www.ufbef.com ‹¹…析高压胶管2015òq´çš„行情展望, 2015-07-14 Š™¡èƒ¶½Ž¡å¹¿æ³›åº”用于各大行业ä¸?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/802.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡å¹¿æ³›åº”用于各大行业ä¸?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-07-08</pubDate> </item> <item> <title>讲述高压胶管在煤炭工业中的应ç”?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/801.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>讲述高压胶管在煤炭工业中的应ç”?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-06-30</pubDate> </item> <item> <title>­‘…高压èÊY½Ž¡å¯¹ä½¿ç”¨ã€å­˜æ”‘Ö’Œä¿ç®¡çš„具体要æ±?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/800.html</link> <text>{332}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>­‘…高压èÊY½Ž¡å¯¹ä½¿ç”¨ã€å­˜æ”‘Ö’Œä¿ç®¡çš„具体要æ±?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-06-23</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„五毒、环保性能在汽车中的应ç”?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/799.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„五毒、环保性能在汽车中的应ç”?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-06-19</pubDate> </item> <item> <title>十年刉™€ ç»éªŒè®²é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡çš„两大分¾cÕdˆ†åˆ«æ˜¯ä»€ä¹?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/798.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>十年刉™€ ç»éªŒè®²é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡çš„两大分¾cÕdˆ†åˆ«æ˜¯ä»€ä¹?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-06-13</pubDate> </item> <item> <title>矿用高压胶管æ€ÀLˆåŠä¸­é—´æŽ¥å¤´ç»„件失效原因分æž?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/797.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>矿用高压胶管æ€ÀLˆåŠä¸­é—´æŽ¥å¤´ç»„件失效原因分æž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-06-04</pubDate> </item> <item> <title>使用高压胶管安全要素是非帔R‡è¦çš„ http://www.ufbef.com/fhtz/796.html {251} http://www.ufbef.com 使用高压胶管安全要素是非帔R‡è¦çš„, 2015-05-27 高压胶管会出现胶层坚¼‹¬åŠè£‚纹的原å›?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/795.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管会出现胶层坚¼‹¬åŠè£‚纹的原å›?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-05-21</pubDate> </item> <item> <title>解读你不知道的高压胶½Ž¡çš„安装注意问题 http://www.ufbef.com/fhtz/794.html {251} http://www.ufbef.com 解读你不知道的高压胶½Ž¡çš„安装注意问题, 2015-05-11 如何预防高压胶管接头泄漏åQ?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/793.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>如何预防高压胶管接头泄漏åQ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-04-30</pubDate> </item> <item> <title>对矿用高压胶½Ž¡çš„较新介绍 http://www.ufbef.com/fhtz/792.html {251} http://www.ufbef.com 对矿用高压胶½Ž¡çš„较新介绍, 2015-04-22 高压胶管在信息行业方面徏设有哪些重要性? http://www.ufbef.com/fhtz/791.html {251} http://www.ufbef.com 高压胶管在信息行业方面徏设有哪些重要性?, 2015-04-16 高压胶管是橡胶èÊY½Ž¡ä¸­çš„高端äñ”å“?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/790.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管是橡胶èÊY½Ž¡ä¸­çš„高端äñ”å“?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-04-11</pubDate> </item> <item> <title>解析高压胶管承受内压的能力一般取决于它的½E›_®šæ€?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/789.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>解析高压胶管承受内压的能力一般取决于它的½E›_®šæ€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-04-03</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管在日å¸æ€‹É用时需要注意哪些问题? http://www.ufbef.com/gyxx/788.html {251} http://www.ufbef.com 高压胶管在日å¸æ€‹É用时需要注意哪些问题?, 2015-03-27 高压胶管行业中ä‹É用的标准和一些注意方å¼?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/787.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管行业中ä‹É用的标准和一些注意方å¼?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-03-19</pubDate> </item> <item> <title>讲述å¯ÆD‡´é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡ä¸§å¤±½E›_®šæ€§çš„原因 http://www.ufbef.com/gyxx/785.html {251} http://www.ufbef.com 讲述å¯ÆD‡´é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡ä¸§å¤±½E›_®šæ€§çš„原因, 2015-03-03 如何预防高压胶管接头的泄漏? http://www.ufbef.com/news/784.html {251} http://www.ufbef.com 如何预防高压胶管接头的泄漏?, 2015-02-07 高压胶管在信息行业方面徏设中的重要æ€?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/783.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管在信息行业方面徏设中的重要æ€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-01-27</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管适用情况调查分析 http://www.ufbef.com/news/782.html {251} http://www.ufbef.com 高压胶管适用情况调查分析, 2015-01-22 高压胶管æ€ÀLˆå¦‚何选型åQ?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/781.html</link> <text>{325}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管æ€ÀLˆå¦‚何选型åQ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-01-17</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管内层å®ÒŽ˜“发生的问题分æž?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/778.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管内层å®ÒŽ˜“发生的问题分æž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2015-01-09</pubDate> </item> <item> <title>冬季在ä‹É用高压胶½Ž¡æ—¶åº”注意哪些问题? http://www.ufbef.com/news/777.html {251} http://www.ufbef.com 冬季在ä‹É用高压胶½Ž¡æ—¶åº”注意哪些问题?, 2014-12-28 分析高压胶管的市场前景和当前的应ç”?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/776.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>分析高压胶管的市场前景和当前的应ç”?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-12-23</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管的未来的发展前景是怎样的? http://www.ufbef.com/news/775.html {251} http://www.ufbef.com 高压胶管的未来的发展前景是怎样的?, 2014-12-15 分析高压胶管在信息行业方面徏讄¡š„重要æ€?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/774.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>分析高压胶管在信息行业方面徏讄¡š„重要æ€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-12-10</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管的生产èžR间要怎样注意夏季的降暑? http://www.ufbef.com/news/773.html {251} http://www.ufbef.com 高压胶管的生产èžR间要怎样注意夏季的降暑?, 2014-12-04 Š™¡èƒ¶½Ž¡ç›¸å…³çš„产品及相关的¾cÕdž‹ http://www.ufbef.com/gyxx/772.html {322} http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶½Ž¡ç›¸å…³çš„产品及相关的¾cÕdž‹, 2014-11-28 高压胶管采用锥面密封应注意哪些事™å¹ï¼Ÿ http://www.ufbef.com/news/771.html {251} http://www.ufbef.com 高压胶管采用锥面密封应注意哪些事™å¹ï¼Ÿ, 2014-11-24 不同的橡胶管可以承受的压å¼ÞZ¸ä¸€æ ?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/770.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>不同的橡胶管可以承受的压å¼ÞZ¸ä¸€æ ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-11-10</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡ä¼˜è‰¯çš„品质值得拥有 http://www.ufbef.com/gyxx/769.html {322} http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶½Ž¡ä¼˜è‰¯çš„品质值得拥有, 2014-10-25 营业执照 http://www.ufbef.com/qyry/768.html http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1410/201410161712219984.jpg 营业执照, 2014-10-16 营业执照副本 http://www.ufbef.com/qyry/767.html http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1410/20141016171207872.jpg 营业执照副本, 2014-10-16 API http://www.ufbef.com/qyry/766.html http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1410/201410161710496987.jpg API, 2014-10-16 船çñ”½C¾è¾ƒ¾lˆ_副本 http://www.ufbef.com/qyry/765.html http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1410/201410161710209843.jpg 船çñ”½C¾è¾ƒ¾lˆ_副本, 2014-10-16 煤安证_副本 http://www.ufbef.com/qyry/764.html http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1410/201410161710042734.jpg 煤安证_副本, 2014-10-16 产品¾pÕdˆ— http://www.ufbef.com/qyry/763.html http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1410/201410161709484378.jpg 产品¾pÕdˆ—, 2014-10-16 荣誉牌匾 http://www.ufbef.com/qyry/762.html http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1410/201410161709357623.jpg 荣誉牌匾, 2014-10-16 jerry-巴西 http://www.ufbef.com/qyry/761.html http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1410/201410161709182057.jpg jerry-巴西, 2014-10-16 巴西 http://www.ufbef.com/qyry/760.html http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1410/201410161709042250.jpg 巴西, 2014-10-16 比利æ—?/title> <link>http://www.ufbef.com/qyry/759.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1410/201410161708455805.jpg</image> <keywords>比利æ—?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-10-16</pubDate> </item> <item> <title>俄罗æ–?/title> <link>http://www.ufbef.com/qyry/758.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1410/201410161708296499.jpg</image> <keywords>俄罗æ–?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-10-16</pubDate> </item> <item> <title>意大åˆ?/title> <link>http://www.ufbef.com/qyry/757.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1410/201410161708116867.jpg</image> <keywords>意大åˆ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-10-16</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管外胶层出现的故障及处理办æ³?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/756.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管外胶层出现的故障及处理办æ³?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-10-14</pubDate> </item> <item> <title>讲述Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„重要ç‰ÒŽ€?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/755.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>讲述Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„重要ç‰ÒŽ€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-10-06</pubDate> </item> <item> <title>获得òq¿æ³›åº”用的高压胶½Ž¡å…·æœ‰å“ªäº›å®‰å…¨è¦ç´?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/754.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>获得òq¿æ³›åº”用的高压胶½Ž¡å…·æœ‰å“ªäº›å®‰å…¨è¦ç´?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-09-29</pubDate> </item> <item> <title>你们了解如何选购高压胶管å?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/752.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>你们了解如何选购高压胶管å?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-09-24</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管æ€ÀLˆåŒå…¶ä»–胶½Ž¡ç›¸æ¯”具有哪些相同点 http://www.ufbef.com/gyxx/751.html {251} http://www.ufbef.com 高压胶管æ€ÀLˆåŒå…¶ä»–胶½Ž¡ç›¸æ¯”具有哪些相同点, 2014-09-18 专业讲解高压胶管有哪些安全要ç´?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/750.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>专业讲解高压胶管有哪些安全要ç´?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-09-13</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管ç‰ÒŽ€§ä¼˜­‘ŠèŽ·å¾—广泛应ç”?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/749.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管ç‰ÒŽ€§ä¼˜­‘ŠèŽ·å¾—广泛应ç”?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-09-03</pubDate> </item> <item> <title>如何正确储存Š™¡èƒ¶½Ž¡äñ”å“?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/748.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>如何正确储存Š™¡èƒ¶½Ž¡äñ”å“?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-08-27</pubDate> </item> <item> <title>在对高压胶管使用˜q‡ç¨‹ä¸­éœ€è¦æ³¨æ„å“ªäº›äº‹™å?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/747.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>在对高压胶管使用˜q‡ç¨‹ä¸­éœ€è¦æ³¨æ„å“ªäº›äº‹™å?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-08-24</pubDate> </item> <item> <title>正确安装高压胶管避免出现其他问题 http://www.ufbef.com/news/746.html {251} http://www.ufbef.com 正确安装高压胶管避免出现其他问题, 2014-08-18 专业讲解如何正确搬运及贮存高压胶½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/745.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>专业讲解如何正确搬运及贮存高压胶½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-08-13</pubDate> </item> <item> <title>获得òq¿æ³›åº”用的橡胶管å…ähœ‰å“ªäº›½Hå‡ºæ€§èƒ½ http://www.ufbef.com/fhtz/744.html {322} http://www.ufbef.com 获得òq¿æ³›åº”用的橡胶管å…ähœ‰å“ªäº›½Hå‡ºæ€§èƒ½, 2014-08-08 正确使用高压胶管五步èµ?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/743.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>正确使用高压胶管五步èµ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-08-05</pubDate> </item> <item> <title>如何寚w«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡æ£€‹¹‹åŽ‹åŠ?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/742.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>如何寚w«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡æ£€‹¹‹åŽ‹åŠ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-07-31</pubDate> </item> <item> <title>ä¸ÞZ»€ä¹ˆåœ¨é«˜æ¸©ä¸‹ç”Ÿäº§é«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡å®¹æ˜“出现问é¢?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/741.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>ä¸ÞZ»€ä¹ˆåœ¨é«˜æ¸©ä¸‹ç”Ÿäº§é«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡å®¹æ˜“出现问é¢?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-07-28</pubDate> </item> <item> <title>对于高压胶管的ä‹É用需要注意哪些问é¢?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/740.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>对于高压胶管的ä‹É用需要注意哪些问é¢?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-07-18</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管的ä‹É用容易出现哪些故éš?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/739.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管的ä‹É用容易出现哪些故éš?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-07-14</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管清洗˜q‡åŽä½¿ç”¨æ•ˆæžœæ›´ä½³ http://www.ufbef.com/fhtz/738.html {251} http://www.ufbef.com 高压胶管清洗˜q‡åŽä½¿ç”¨æ•ˆæžœæ›´ä½³, 2014-07-10 为您讲解如何正确‹‚€‹¹‹é«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡è´¨é‡?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/737.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>为您讲解如何正确‹‚€‹¹‹é«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡è´¨é‡?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-06-25</pubDate> </item> <item> <title>详细讲解如何正确使用及维护橡胶管 http://www.ufbef.com/gyxx/736.html {322} http://www.ufbef.com 详细讲解如何正确使用及维护橡胶管, 2014-06-21 专业讲解高压胶管之所‹¹ç¨‹ http://www.ufbef.com/fhtz/735.html {251} http://www.ufbef.com 专业讲解高压胶管之所‹¹ç¨‹, 2014-06-18 Š™¡èƒ¶½Ž¡å…·æœ‰è€å†²åŽ‹ç­‰å¤šç§æ€§èƒ½ http://www.ufbef.com/news/734.html {322} http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶½Ž¡å…·æœ‰è€å†²åŽ‹ç­‰å¤šç§æ€§èƒ½, 2014-06-14 在放¾|®æ©¡èƒ¶ç®¡æ—‰™œ€è¦æ³¨æ„å“ªäº›é—®é¢?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/733.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>在放¾|®æ©¡èƒ¶ç®¡æ—‰™œ€è¦æ³¨æ„å“ªäº›é—®é¢?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-06-11</pubDate> </item> <item> <title>关于防渗透橡胶管的应用知识讲è§?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/732.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>关于防渗透橡胶管的应用知识讲è§?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-06-07</pubDate> </item> <item> <title>从高压胶½Ž¡åˆ¶ä½œä¸­çœ‹å‡ºå…¶æ˜¯å¦ä¼˜è´?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/731.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>从高压胶½Ž¡åˆ¶ä½œä¸­çœ‹å‡ºå…¶æ˜¯å¦ä¼˜è´?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-06-04</pubDate> </item> <item> <title>教您如何安全使用优质高压胶管 http://www.ufbef.com/gyxx/730.html {251} http://www.ufbef.com 教您如何安全使用优质高压胶管, 2014-05-28 在运输橡胶管旉™œ€è¦æ³¨æ„å“ªäº›é—®é¢?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/729.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>在运输橡胶管旉™œ€è¦æ³¨æ„å“ªäº›é—®é¢?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-05-24</pubDate> </item> <item> <title>针对于不同类型橡胶管所å…ähœ‰åŽ‹å¼ºçš„介¾l?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/728.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>针对于不同类型橡胶管所å…ähœ‰åŽ‹å¼ºçš„介¾l?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-05-21</pubDate> </item> <item> <title>优质高压胶管如何生äñ”而成 http://www.ufbef.com/gyxx/727.html {251} http://www.ufbef.com 优质高压胶管如何生äñ”而成, 2014-05-14 Š™¡èƒ¶½Ž¡äñ”品的发展­‘‹åŠ¿å¦‚何 http://www.ufbef.com/fhtz/726.html {322} http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶½Ž¡äñ”品的发展­‘‹åŠ¿å¦‚何, 2014-05-10 如何å¯ÒŽ©¡èƒ¶ç®¡˜q›è¡Œæ­£ç¡®çš„物理存å‚?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/725.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>如何å¯ÒŽ©¡èƒ¶ç®¡˜q›è¡Œæ­£ç¡®çš„物理存å‚?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-05-06</pubDate> </item> <item> <title>较新研究生äñ”的橡胶管深受用户‹Æ¢è¿Ž http://www.ufbef.com/gyxx/724.html {322} http://www.ufbef.com 较新研究生äñ”的橡胶管深受用户‹Æ¢è¿Ž, 2014-04-28 在橡胶管安装后需要做哪些¾l´æŠ¤å·¥ä½œ http://www.ufbef.com/fhtz/723.html {322} http://www.ufbef.com 在橡胶管安装后需要做哪些¾l´æŠ¤å·¥ä½œ, 2014-04-21 注意高压胶管安全因素四步èµ?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/722.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>注意高压胶管安全因素四步èµ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-04-14</pubDate> </item> <item> <title>带您分析一下橡胶管的市场前æ™?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/721.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>带您分析一下橡胶管的市场前æ™?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-04-08</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„基本ç‰ÒŽ€§å…·æœ‰å“ªäº›ä¼˜åŠ?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/720.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„基本ç‰ÒŽ€§å…·æœ‰å“ªäº›ä¼˜åŠ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-04-04</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„基本材质是怎样çš?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/719.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„基本材质是怎样çš?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-04-01</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管½Hå‡ºç‰ÒŽ€§å†³å®šç€å®ƒçš„应用领域 http://www.ufbef.com/gyxx/718.html {251} http://www.ufbef.com 高压胶管½Hå‡ºç‰ÒŽ€§å†³å®šç€å®ƒçš„应用领域, 2014-03-28 我公司生产的Š™¡èƒ¶½Ž¡å…·æœ‰å“ªäº›çªå‡ÞZ¼˜åŠ?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/717.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>我公司生产的Š™¡èƒ¶½Ž¡å…·æœ‰å“ªäº›çªå‡ÞZ¼˜åŠ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-03-25</pubDate> </item> <item> <title>对于高压胶管的ä‹É用äؓ什么会出现爆裂? http://www.ufbef.com/news/716.html {251} http://www.ufbef.com 对于高压胶管的ä‹É用äؓ什么会出现爆裂?, 2014-03-21 什么因素对于高压胶½Ž¡ç”Ÿäº§æœ‰æ‰€å½±å“ http://www.ufbef.com/gyxx/715.html {251} http://www.ufbef.com 什么因素对于高压胶½Ž¡ç”Ÿäº§æœ‰æ‰€å½±å“, 2014-03-18 专业讲解高压胶管抗硫化如何进è¡?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/714.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>专业讲解高压胶管抗硫化如何进è¡?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-03-15</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡èžºæ—‹æŠ¤å¥—的使用å…ähœ‰ä¿æŠ¤ä½œç”¨ http://www.ufbef.com/news/713.html {322} http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶½Ž¡èžºæ—‹æŠ¤å¥—的使用å…ähœ‰ä¿æŠ¤ä½œç”¨, 2014-03-11 如何避免高压胶管与其他硬物äñ”生摩æ“?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/712.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>如何避免高压胶管与其他硬物äñ”生摩æ“?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-03-06</pubDate> </item> <item> <title>关于高压胶管扣压量的相关知识介绍 http://www.ufbef.com/fhtz/711.html {251} http://www.ufbef.com 关于高压胶管扣压量的相关知识介绍, 2014-03-03 Š™¡èƒ¶½Ž¡å…·æœ‰è¾ƒå¥½æŠ€æœ¯å«é‡?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/710.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡å…·æœ‰è¾ƒå¥½æŠ€æœ¯å«é‡?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-02-27</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管的应用具有哪些分¾c?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/709.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管的应用具有哪些分¾c?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-02-25</pubDate> </item> <item> <title>对于高压胶管产品的生产具有哪些应用之å¤?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/708.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>对于高压胶管产品的生产具有哪些应用之å¤?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-02-22</pubDate> </item> <item> <title>对于高压胶管的安装哪些问题需要注æ„?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/707.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>对于高压胶管的安装哪些问题需要注æ„?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-02-20</pubDate> </item> <item> <title>厂家专业讲解Š™¡èƒ¶½Ž¡å¤š¿Uå‚æ•?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/706.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>厂家专业讲解Š™¡èƒ¶½Ž¡å¤š¿Uå‚æ•?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-02-18</pubDate> </item> <item> <title>液压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„主要¾l“构及应用展½C?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/705.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>液压Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„主要¾l“构及应用展½C?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-02-13</pubDate> </item> <item> <title>专业讲解对于高压胶管产品如何清洗 http://www.ufbef.com/news/704.html {251} http://www.ufbef.com 专业讲解对于高压胶管产品如何清洗, 2014-02-10 ç‰ÒŽ€§ä¼˜­‘Šçš„Š™¡èƒ¶½Ž¡ä‹É用更加广æ³?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/703.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>ç‰ÒŽ€§ä¼˜­‘Šçš„Š™¡èƒ¶½Ž¡ä‹É用更加广æ³?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-02-08</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管工作环境温度˜q‡é«˜˜q‡ä½Žå…ähœ‰å“ªäº›å½±å“ http://www.ufbef.com/fhtz/702.html {251} http://www.ufbef.com 高压胶管工作环境温度˜q‡é«˜˜q‡ä½Žå…ähœ‰å“ªäº›å½±å“, 2014-01-19 钢丝¾~–织高压胶管的生产具有哪些部分组æˆ?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/701.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>钢丝¾~–织高压胶管的生产具有哪些部分组æˆ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-01-16</pubDate> </item> <item> <title>关于Š™¡èƒ¶½Ž¡äñ”品的应用知识介绍 http://www.ufbef.com/gyxx/700.html {322} http://www.ufbef.com 关于Š™¡èƒ¶½Ž¡äñ”品的应用知识介绍, 2014-01-13 矿用高压胶管通常å…ähœ‰å“ªäº›åž‹å· http://www.ufbef.com/fhtz/699.html {251} http://www.ufbef.com 矿用高压胶管通常å…ähœ‰å“ªäº›åž‹å·, 2014-01-04 ½Ž€å•ä»‹¾læœ‰å…Ïx©¡èƒ¶ç®¡çš„生产知è¯?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/698.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>½Ž€å•ä»‹¾læœ‰å…Ïx©¡èƒ¶ç®¡çš„生产知è¯?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2014-01-03</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡äñ”品在市场销售的利润如何 http://www.ufbef.com/gyxx/697.html {322} http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶½Ž¡äñ”品在市场销售的利润如何, 2013-12-31 在ä‹É用易燃性溶剂制造高压èÊY½Ž¡èƒ¶‹¹†æ—¶éœ€è¦æ³¨æ„ä»€ä¹ˆé—®é¢?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/696.html</link> <text>{328}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>在ä‹É用易燃性溶剂制造高压èÊY½Ž¡èƒ¶‹¹†æ—¶éœ€è¦æ³¨æ„ä»€ä¹ˆé—®é¢?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-12-30</pubDate> </item> <item> <title>专业讲解关于Š™¡èƒ¶½Ž¡äñ”品的相关知识 http://www.ufbef.com/news/695.html {322} http://www.ufbef.com 专业讲解关于Š™¡èƒ¶½Ž¡äñ”品的相关知识, 2013-12-29 当在生äñ”高压胶管时容易出现哪些问é¢?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/694.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>当在生äñ”高压胶管时容易出现哪些问é¢?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-12-27</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管的包装需要满­‘›_“ªäº›è¦æ±?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/693.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管的包装需要满­‘›_“ªäº›è¦æ±?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-12-24</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡äñ”品的存放需要注意什么问é¢?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/692.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡äñ”品的存放需要注意什么问é¢?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-12-21</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管的ä‹É用中需要注意哪些问é¢?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/691.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管的ä‹É用中需要注意哪些问é¢?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-12-20</pubDate> </item> <item> <title>对于高压胶管快速接头的相关介绍 http://www.ufbef.com/fhtz/690.html {328} http://www.ufbef.com 对于高压胶管快速接头的相关介绍, 2013-12-12 Š™¡èƒ¶½Ž¡æ˜¯å¦æ˜¯çƒ­æ°´å™¨åº”用的较佳选择å‘?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/689.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡æ˜¯å¦æ˜¯çƒ­æ°´å™¨åº”用的较佳选择å‘?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-12-09</pubDate> </item> <item> <title>针对汽èžR行业用到Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„分类介绍 http://www.ufbef.com/gyxx/688.html {322} http://www.ufbef.com 针对汽èžR行业用到Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„分类介绍, 2013-12-06 Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„应用需要做到合理的¾l´æŠ¤å·¥ä½œ http://www.ufbef.com/news/687.html {322} http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„应用需要做到合理的¾l´æŠ¤å·¥ä½œ, 2013-11-29 如何对其Š™¡èƒ¶½Ž¡è¿›è¡Œæ­£å¸¸åº”ç”?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/686.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>如何对其Š™¡èƒ¶½Ž¡è¿›è¡Œæ­£å¸¸åº”ç”?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-11-27</pubDate> </item> <item> <title>在对Š™¡èƒ¶½Ž¡è¿›è¡Œè£…卸过½E‹ä¸­éœ€è¦æ³¨æ„å“ªäº›é—®é¢?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/685.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>在对Š™¡èƒ¶½Ž¡è¿›è¡Œè£…卸过½E‹ä¸­éœ€è¦æ³¨æ„å“ªäº›é—®é¢?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-11-21</pubDate> </item> <item> <title>关于异åŞŠ™¡èƒ¶½Ž¡çš„相关知识½Ž€ä»?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/684.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>关于异åŞŠ™¡èƒ¶½Ž¡çš„相关知识½Ž€ä»?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-11-18</pubDate> </item> <item> <title>对于Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„使用那些问题需要格外注æ„?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/681.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>对于Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„使用那些问题需要格外注æ„?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-11-13</pubDate> </item> <item> <title>不同斚w¢éœ€è¦åº”用不同的高压胶管 http://www.ufbef.com/news/680.html {251} http://www.ufbef.com 不同斚w¢éœ€è¦åº”用不同的高压胶管, 2013-11-09 针对Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„相关使用知识˜q›è¡Œ½Ž€å•ä»‹¾l?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/679.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>针对Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„相关使用知识˜q›è¡Œ½Ž€å•ä»‹¾l?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-11-06</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管的ä‹É用äؓ什么会出现接头泄漏的现è±?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/678.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管的ä‹É用äؓ什么会出现接头泄漏的现è±?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-11-02</pubDate> </item> <item> <title>燃气Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„应用定期¾l´æŠ¤å‡å°‘危害 http://www.ufbef.com/news/677.html {322} http://www.ufbef.com 燃气Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„应用定期¾l´æŠ¤å‡å°‘危害, 2013-10-31 å±×ƒ¸œçš„张先生订购的橡胶管已发è´?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/676.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>å±×ƒ¸œçš„张先生订购的橡胶管已发è´?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-10-26</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„使用通常需要做哪些实验åQ?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/675.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„使用通常需要做哪些实验åQ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-10-23</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡åœ¨å­˜æ”¾æ—¶è¦æ³¨æ„å“ªäº› http://www.ufbef.com/news/674.html {322} http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶½Ž¡åœ¨å­˜æ”¾æ—¶è¦æ³¨æ„å“ªäº›, 2013-10-15 ‹¹Žå—的贾总订购的农用机械用橡胶管äº?013.10.11发货 http://www.ufbef.com/fhtz/673.html {322} http://www.ufbef.com ‹¹Žå—的贾总订购的农用机械用橡胶管äº?013.10.11发货, 2013-10-11 在ä‹É用橡胶管时要¼‹®å®šå“ªäº› http://www.ufbef.com/gyxx/672.html {322} http://www.ufbef.com 在ä‹É用橡胶管时要¼‹®å®šå“ªäº›, 2013-10-08 在橡胶管接头中加入防焦剂有何ç”?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/671.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>在橡胶管接头中加入防焦剂有何ç”?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-10-05</pubDate> </item> <item> <title>钢丝¾~–织Š™¡èƒ¶½Ž¡ä¸»è¦ä½œç”¨äºŽå“ªäº›å¯¹è±¡ http://www.ufbef.com/gyxx/670.html {322} http://www.ufbef.com 钢丝¾~–织Š™¡èƒ¶½Ž¡ä¸»è¦ä½œç”¨äºŽå“ªäº›å¯¹è±¡, 2013-09-29 ä¸ÞZ½•æŸäº›åœºåˆè¦é€‰ç”¨Š™¡èƒ¶½Ž¡æŽ¥å¤´åŠ©å‰?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/669.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>ä¸ÞZ½•æŸäº›åœºåˆè¦é€‰ç”¨Š™¡èƒ¶½Ž¡æŽ¥å¤´åŠ©å‰?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-09-27</pubDate> </item> <item> <title>使用Š™¡èƒ¶½Ž¡æ—¶è¦æ³¨æ„å“ªäº?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/668.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>使用Š™¡èƒ¶½Ž¡æ—¶è¦æ³¨æ„å“ªäº?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-09-17</pubDate> </item> <item> <title>é˜È‡ƒŠ™¡èƒ¶½Ž¡ç‰¹æ€§çªå‡ºåº”用广æ³?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/667.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>é˜È‡ƒŠ™¡èƒ¶½Ž¡ç‰¹æ€§çªå‡ºåº”用广æ³?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-09-13</pubDate> </item> <item> <title>å¯ÒŽ©¡èƒ¶ç®¡çš„特性及用途您了解å?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/666.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>å¯ÒŽ©¡èƒ¶ç®¡çš„特性及用途您了解å?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-09-06</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„应用很多事项需要注æ„?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/665.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„应用很多事项需要注æ„?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-09-03</pubDate> </item> <item> <title>高压Š™¡èƒ¶½Ž¡æ˜“发生哪些故障 http://www.ufbef.com/gyxx/664.html {322} http://www.ufbef.com 高压Š™¡èƒ¶½Ž¡æ˜“发生哪些故障, 2013-09-02 不同规格的橡胶管有何作用 http://www.ufbef.com/news/663.html {322} http://www.ufbef.com 不同规格的橡胶管有何作用, 2013-08-21 有关Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„接头需要了解哪äº?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/662.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>有关Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„接头需要了解哪äº?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-08-18</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„存储温度要控制在哪个范围内较å¥?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/661.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„存储温度要控制在哪个范围内较å¥?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-08-10</pubDate> </item> <item> <title>在橡胶管的存储上哪些要加以重è§?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/660.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>在橡胶管的存储上哪些要加以重è§?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-08-08</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡èžºæ—‹æŠ¤å¥—怎样安装比较å¥?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/659.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡èžºæ—‹æŠ¤å¥—怎样安装比较å¥?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-08-03</pubDate> </item> <item> <title>输水Š™¡èƒ¶½Ž¡æœ‰ä½•ç‰¹åˆ«ä¹‹å¤?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/658.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>输水Š™¡èƒ¶½Ž¡æœ‰ä½•ç‰¹åˆ«ä¹‹å¤?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-07-27</pubDate> </item> <item> <title>常见高压胶管外胶层的事故有哪äº?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/657.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>常见高压胶管外胶层的事故有哪äº?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-07-18</pubDate> </item> <item> <title>购买优质高压胶管ž®±é€‰è¿œå¤§æ©¡èƒ?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/656.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/news/month_1307/201307121153385167.jpg</image> <keywords>购买优质高压胶管ž®±é€‰è¿œå¤§æ©¡èƒ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-07-12</pubDate> </item> <item> <title>滨州的郭总订购的化工用橡胶管已于2013.7.9发货 http://www.ufbef.com/fhtz/655.html {322} http://www.ufbef.com 滨州的郭总订购的化工用橡胶管已于2013.7.9发货, 2013-07-09 ä¸ÞZ‹É高压胶管不漏油要采取哪些措施 http://www.ufbef.com/news/654.html {251} http://www.ufbef.com ä¸ÞZ‹É高压胶管不漏油要采取哪些措施, 2013-07-04 邢台桥东区的吴总订购的输æÑa用高压胶½Ž¡äºŽ2013.6.29发货 http://www.ufbef.com/fhtz/653.html {251} http://www.ufbef.com 邢台桥东区的吴总订购的输æÑa用高压胶½Ž¡äºŽ2013.6.29发货, 2013-06-29 高压胶管的制作经历了哪些 http://www.ufbef.com/gyxx/652.html {251} http://www.ufbef.com 高压胶管的制作经历了哪些, 2013-06-27 大口径高压胶½Ž¡åœ¨æž„造上有哪些特ç‚?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/651.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>大口径高压胶½Ž¡åœ¨æž„造上有哪些特ç‚?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-06-20</pubDate> </item> <item> <title>夏æÓ|的高总订购的耐冲å‡È”¨é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡äº?013.6.17发货 http://www.ufbef.com/fhtz/650.html {251} http://www.ufbef.com 夏æÓ|的高总订购的耐冲å‡È”¨é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡äº?013.6.17发货, 2013-06-17 高压胶管在构成上占何优势 http://www.ufbef.com/gyxx/648.html {251} http://www.ufbef.com 高压胶管在构成上占何优势, 2013-06-13 在对高压胶管的了解上您清楚多ž®?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/647.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>在对高压胶管的了解上您清楚多ž®?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-05-28</pubDate> </item> <item> <title>针对高压胶管泄漏要如何改˜q?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/646.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>针对高压胶管泄漏要如何改˜q?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-05-23</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管生äñ”中忌讛_“ªäº›é—®é¢?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/645.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管生äñ”中忌讛_“ªäº›é—®é¢?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-05-21</pubDate> </item> <item> <title>在高压胶½Ž¡çš„构造上有哪些要æ±?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/644.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>在高压胶½Ž¡çš„构造上有哪些要æ±?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-05-18</pubDate> </item> <item> <title>廊坊的卢总订购的柴æÑa机用高压胶管已于2013.5.16发货 http://www.ufbef.com/fhtz/643.html {251} http://www.ufbef.com 廊坊的卢总订购的柴æÑa机用高压胶管已于2013.5.16发货, 2013-05-16 不同制作工艺的高压胶½Ž¡çš„区别介绍 http://www.ufbef.com/news/642.html {251} http://www.ufbef.com 不同制作工艺的高压胶½Ž¡çš„区别介绍, 2013-05-13 如何选择较适合的高压æÑa½Ž¡å‘¢åQ?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/641.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>如何选择较适合的高压æÑa½Ž¡å‘¢åQ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-05-08</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡åœ¨æ”„¡½®æ—¶åº”注意些什么呢åQ?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/640.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡åœ¨æ”„¡½®æ—¶åº”注意些什么呢åQ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-05-05</pubDate> </item> <item> <title>泰安的陈总订购的钢丝¾~ ç»•é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡å·²äºŽ2013.4.25发货 http://www.ufbef.com/fhtz/639.html {251} http://www.ufbef.com 泰安的陈总订购的钢丝¾~ ç»•é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡å·²äºŽ2013.4.25发货, 2013-04-25 哪些情况下高压胶½Ž¡æŽ¥å¤´å¤„易损å?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/638.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>哪些情况下高压胶½Ž¡æŽ¥å¤´å¤„易损å?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-04-23</pubDate> </item> <item> <title>聊城的沈总订购的R12型高压胶½Ž¡å·²äº?013.4.20发货 http://www.ufbef.com/fhtz/637.html {251} http://www.ufbef.com 聊城的沈总订购的R12型高压胶½Ž¡å·²äº?013.4.20发货, 2013-04-20 高邑的钱总订购的钢丝¾~ ç»•é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡å·²äºŽ2013.4.18发货 http://www.ufbef.com/fhtz/636.html {251} http://www.ufbef.com 高邑的钱总订购的钢丝¾~ ç»•é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡å·²äºŽ2013.4.18发货, 2013-04-18 高压胶管内层å®ÒŽ˜“产生哪些问题 http://www.ufbef.com/news/635.html {251} http://www.ufbef.com 高压胶管内层å®ÒŽ˜“产生哪些问题, 2013-04-16 巨鹿的王总订购的化工用橡胶管已于2013.4.10发货 http://www.ufbef.com/fhtz/634.html {322} http://www.ufbef.com 巨鹿的王总订购的化工用橡胶管已于2013.4.10发货, 2013-04-10 枣庄的沈总订购的钢丝¾~ ç»•é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡å·²äºŽ2013.4.9发货 http://www.ufbef.com/fhtz/633.html {251} http://www.ufbef.com 枣庄的沈总订购的钢丝¾~ ç»•é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡å·²äºŽ2013.4.9发货, 2013-04-09 寚w«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡çš„使用造成威胁çš?要素 http://www.ufbef.com/gyxx/632.html {251} http://www.ufbef.com 寚w«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡çš„使用造成威胁çš?要素, 2013-04-04 东营的齐总订购的çŸÏxÑa用高压胶½Ž¡å·²äº?013.4.2发货 http://www.ufbef.com/fhtz/631.html {251} http://www.ufbef.com 东营的齐总订购的çŸÏxÑa用高压胶½Ž¡å·²äº?013.4.2发货, 2013-04-02 荣成的许总订购的¾~–织高压胶管已于2013.3.28发货 http://www.ufbef.com/fhtz/630.html {251} http://www.ufbef.com 荣成的许总订购的¾~–织高压胶管已于2013.3.28发货, 2013-03-28 高压胶管中每层è“v着怎样的作ç”?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/629.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管中每层è“v着怎样的作ç”?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-03-27</pubDate> </item> <item> <title>天æÓ|¾U¢æ¡¥çš„于总订购的矿用高压胶管已于2013.3.21发货 http://www.ufbef.com/fhtz/627.html {251} http://www.ufbef.com 天æÓ|¾U¢æ¡¥çš„于总订购的矿用高压胶管已于2013.3.21发货, 2013-03-21 宁晋的郭总订购的摩托车用Š™¡èƒ¶½Ž¡å·²äº?013.3.19发货 http://www.ufbef.com/fhtz/626.html {322} http://www.ufbef.com 宁晋的郭总订购的摩托车用Š™¡èƒ¶½Ž¡å·²äº?013.3.19发货, 2013-03-19 扣压量的大小寚w«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡çš„使用能äñ”生什么媄å“?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/625.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>扣压量的大小寚w«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡çš„使用能äñ”生什么媄å“?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-03-15</pubDate> </item> <item> <title>霸州的张总订购的汽èžR用高压胶½Ž¡å·²äº?013.3.11发货 http://www.ufbef.com/fhtz/624.html {251} http://www.ufbef.com 霸州的张总订购的汽èžR用高压胶½Ž¡å·²äº?013.3.11发货, 2013-03-11 ˜qå®‰çš„郭总订购的耐高温橡胶管已于2013.3.7发货 http://www.ufbef.com/fhtz/623.html {322} http://www.ufbef.com ˜qå®‰çš„郭总订购的耐高温橡胶管已于2013.3.7发货, 2013-03-07 以下高压胶管接头的种¾cÀL‚¨æ¸…楚å?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/622.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>以下高压胶管接头的种¾cÀL‚¨æ¸…楚å?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-03-05</pubDate> </item> <item> <title>莒县的马总订购的船舶用高压胶½Ž¡å·²äº?013.3.4发货 http://www.ufbef.com/fhtz/621.html {251} http://www.ufbef.com 莒县的马总订购的船舶用高压胶½Ž¡å·²äº?013.3.4发货, 2013-03-04 邹城的蔡总订购的冶炼用高压胶½Ž¡å·²äº?013.2.28上午发货 http://www.ufbef.com/fhtz/620.html {251} http://www.ufbef.com 邹城的蔡总订购的冶炼用高压胶½Ž¡å·²äº?013.2.28上午发货, 2013-02-28 查找造成高压胶管破裂的源å¤?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/619.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>查找造成高压胶管破裂的源å¤?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-02-26</pubDate> </item> <item> <title>ä»ÖM¸˜çš„张总订购的çŸÏxÑa用高压胶½Ž¡å·²äº?013.2.25发货 http://www.ufbef.com/fhtz/618.html {251} http://www.ufbef.com ä»ÖM¸˜çš„张总订购的çŸÏxÑa用高压胶½Ž¡å·²äº?013.2.25发货, 2013-02-25 ‹¹Žå—的陆总订购的化工用橡胶管已于2013.2.22发货 http://www.ufbef.com/fhtz/617.html {322} http://www.ufbef.com ‹¹Žå—的陆总订购的化工用橡胶管已于2013.2.22发货, 2013-02-22 查找高压胶管出现以下问题的原å›?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/616.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>查找高压胶管出现以下问题的原å›?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-02-21</pubDate> </item> <item> <title>太原的樊总订购的矿山用高压胶½Ž¡å·²äº?013.2.19发货 http://www.ufbef.com/fhtz/615.html {251} http://www.ufbef.com 太原的樊总订购的矿山用高压胶½Ž¡å·²äº?013.2.19发货, 2013-02-19 沂源的高总订购的工业用橡胶管已于2013.2.5号发è´?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/614.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>沂源的高总订购的工业用橡胶管已于2013.2.5号发è´?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-02-05</pubDate> </item> <item> <title>高邑的蒋总订购的化工用橡胶管已于2013.1.31号发è´?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/613.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高邑的蒋总订购的化工用橡胶管已于2013.1.31号发è´?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-01-31</pubDate> </item> <item> <title>好的高压胶管源于好的原材æ–?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/612.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>好的高压胶管源于好的原材æ–?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-01-29</pubDate> </item> <item> <title>天æÓ|的蒋总订购的农业用橡胶管已于2013.1.28上午发货 http://www.ufbef.com/fhtz/611.html {322} http://www.ufbef.com 天æÓ|的蒋总订购的农业用橡胶管已于2013.1.28上午发货, 2013-01-28 安åã^的胡æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„工业用橡胶管äº?013.1.24发货 http://www.ufbef.com/fhtz/610.html {322} http://www.ufbef.com 安åã^的胡æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„工业用橡胶管äº?013.1.24发货, 2013-01-24 了解夹布Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„构成与特æ€?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/609.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>了解夹布Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„构成与特æ€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-01-22</pubDate> </item> <item> <title>¼œžæœ¨çš„胡总订购的矿业用高压胶½Ž¡å·²äº?013.1.18发货 http://www.ufbef.com/fhtz/608.html {251} http://www.ufbef.com ¼œžæœ¨çš„胡总订购的矿业用高压胶½Ž¡å·²äº?013.1.18发货, 2013-01-18 沙河的齐总订购的工业用橡胶管已于2013.1.17发货 http://www.ufbef.com/fhtz/607.html {322} http://www.ufbef.com 沙河的齐总订购的工业用橡胶管已于2013.1.17发货, 2013-01-17 氩弧焊橡胶管在ä‹É用上有哪些优åŠ?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/606.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>氩弧焊橡胶管在ä‹É用上有哪些优åŠ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-01-16</pubDate> </item> <item> <title>菏泽的乔总订购的起重用高压胶½Ž¡å·²äº?013.1.14下午发货 http://www.ufbef.com/fhtz/605.html {251} http://www.ufbef.com 菏泽的乔总订购的起重用高压胶½Ž¡å·²äº?013.1.14下午发货, 2013-01-14 南宫的康总订购的机床用橡胶管已于2013.1.11号下午发è´?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/604.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>南宫的康总订购的机床用橡胶管已于2013.1.11号下午发è´?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-01-11</pubDate> </item> <item> <title>有关钢丝Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„¾l„成、用途、特性有哪些 http://www.ufbef.com/news/603.html {322} http://www.ufbef.com 有关钢丝Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„¾l„成、用途、特性有哪些, 2013-01-10 宜昌的周总订购的船舶用高压胶½Ž¡å·²äº?013.1.5号上午发è´?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/602.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>宜昌的周总订购的船舶用高压胶½Ž¡å·²äº?013.1.5号上午发è´?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-01-05</pubDate> </item> <item> <title>镇江的高总订购的耐æÑa用橡胶管已于2013.1.4号上午发è´?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/601.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>镇江的高总订购的耐æÑa用橡胶管已于2013.1.4号上午发è´?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-01-04</pubDate> </item> <item> <title>教您如何塑炼Š™¡èƒ¶½Ž¡æŽ¥å¤?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/600.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>教您如何塑炼Š™¡èƒ¶½Ž¡æŽ¥å¤?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2013-01-03</pubDate> </item> <item> <title>潍坊的程æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„耐æÑa用橡胶管已于2012.12.27发货 http://www.ufbef.com/fhtz/599.html {322} http://www.ufbef.com 潍坊的程æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„耐æÑa用橡胶管已于2012.12.27发货, 2012-12-27 耐æÑaŠ™¡èƒ¶½Ž¡çš„产品优势有哪äº?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/598.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>耐æÑaŠ™¡èƒ¶½Ž¡çš„产品优势有哪äº?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-12-25</pubDate> </item> <item> <title>淄博的陈æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„船舶用高压胶½Ž¡äºŽ2012.12.22发货 http://www.ufbef.com/fhtz/597.html {251} http://www.ufbef.com 淄博的陈æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„船舶用高压胶½Ž¡äºŽ2012.12.22发货, 2012-12-22 泰安的è™næ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„农业用橡胶管äº?012.12.20发货 http://www.ufbef.com/fhtz/596.html {322} http://www.ufbef.com 泰安的è™næ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„农业用橡胶管äº?012.12.20发货, 2012-12-20 在ä‹É用橡胶管时有哪些特别要注意的å?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/595.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>在ä‹É用橡胶管时有哪些特别要注意的å?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-12-18</pubDate> </item> <item> <title>廊坊的郝æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„输水用高压胶½Ž¡äºŽ2012.12.17发货 http://www.ufbef.com/fhtz/594.html {251} http://www.ufbef.com 廊坊的郝æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„输水用高压胶½Ž¡äºŽ2012.12.17发货, 2012-12-17 è¡¡æ°´æ­¦æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„农业用橡胶管已于2012.12.13发货 http://www.ufbef.com/fhtz/593.html {322} http://www.ufbef.com è¡¡æ°´æ­¦æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„农业用橡胶管已于2012.12.13发货, 2012-12-13 ½Ž€å•ä»‹¾lè¾“水橡胶管有哪些特æ€?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/592.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>½Ž€å•ä»‹¾lè¾“水橡胶管有哪些特æ€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-12-11</pubDate> </item> <item> <title>矛_®¶åº„çš„ä½™æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„清洗用橡胶管已于2012.12.10发货 http://www.ufbef.com/fhtz/591.html {322} http://www.ufbef.com 矛_®¶åº„çš„ä½™æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„清洗用橡胶管已于2012.12.10发货, 2012-12-10 沙河的高æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„高压胶管已于2012.12.6下午发货 http://www.ufbef.com/fhtz/590.html {251} http://www.ufbef.com 沙河的高æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„高压胶管已于2012.12.6下午发货, 2012-12-06 Š™¡èƒ¶½Ž¡åœ¨ç”Ÿäñ”刉™€ ä¸­éœ€è¦æ³¨æ„å“ªäº›é—®é¢?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/589.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡åœ¨ç”Ÿäñ”刉™€ ä¸­éœ€è¦æ³¨æ„å“ªäº›é—®é¢?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-12-04</pubDate> </item> <item> <title>太原的李æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„工业用橡胶管已于2012.12.1下午发货 http://www.ufbef.com/fhtz/588.html {322} http://www.ufbef.com 太原的李æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„工业用橡胶管已于2012.12.1下午发货, 2012-12-01 临沂的曲æ€Õdœ¨˜qœå¤§è®¢è´­çš„煤炭行业用高压胶管äº?012.11.29发货 http://www.ufbef.com/fhtz/587.html {251} http://www.ufbef.com 临沂的曲æ€Õdœ¨˜qœå¤§è®¢è´­çš„煤炭行业用高压胶管äº?012.11.29发货, 2012-11-29 ˜qœå¤§ä»‹ç»ä¸åŒç”¨é€”çš„Š™¡èƒ¶½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/586.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>˜qœå¤§ä»‹ç»ä¸åŒç”¨é€”çš„Š™¡èƒ¶½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-11-27</pubDate> </item> <item> <title>蚌埠的晋æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„æ±½èžR用橡胶管äº?012.11.26发货 http://www.ufbef.com/fhtz/585.html {322} http://www.ufbef.com 蚌埠的晋æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„æ±½èžR用橡胶管äº?012.11.26发货, 2012-11-26 潍坊的马æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„åŒÈ”¨Š™¡èƒ¶½Ž¡å·²äº?012.11.23下午发货 http://www.ufbef.com/fhtz/584.html {322} http://www.ufbef.com 潍坊的马æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„åŒÈ”¨Š™¡èƒ¶½Ž¡å·²äº?012.11.23下午发货, 2012-11-23 ˜qœå¤§æ•™æ‚¨å¦‚何处理Š™¡èƒ¶½Ž¡æŽ¥å¤´çš„部位 http://www.ufbef.com/gyxx/583.html {322} http://www.ufbef.com ˜qœå¤§æ•™æ‚¨å¦‚何处理Š™¡èƒ¶½Ž¡æŽ¥å¤´çš„部位, 2012-11-22 东营的姚æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„矿山用高压胶½Ž¡å·²äº?012.11.21发货 http://www.ufbef.com/fhtz/582.html {251} http://www.ufbef.com 东营的姚æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„矿山用高压胶½Ž¡å·²äº?012.11.21发货, 2012-11-21 定州的吴æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„çŸÏxÑa用橡胶管äº?012.11.20下午发货 http://www.ufbef.com/fhtz/581.html {322} http://www.ufbef.com 定州的吴æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„çŸÏxÑa用橡胶管äº?012.11.20下午发货, 2012-11-20 见识一下不同用途的高压胶管 http://www.ufbef.com/news/580.html {251} http://www.ufbef.com 见识一下不同用途的高压胶管, 2012-11-15 承å¯d的吴æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„è´§èžR用高压胶½Ž¡äºŽ2012.11.13发货 http://www.ufbef.com/fhtz/579.html {251} http://www.ufbef.com 承å¯d的吴æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„è´§èžR用高压胶½Ž¡äºŽ2012.11.13发货, 2012-11-13 食品¾cÀL©¡èƒ¶ç®¡æœ‰ä»€ä¹ˆç‰¹ŒDŠè¦æ±?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/578.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>食品¾cÀL©¡èƒ¶ç®¡æœ‰ä»€ä¹ˆç‰¹ŒDŠè¦æ±?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-11-08</pubDate> </item> <item> <title>菏泽的è™næ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„输æÑa用橡胶管äº?012.11.6上午发货 http://www.ufbef.com/fhtz/577.html {322} http://www.ufbef.com 菏泽的è™næ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„输æÑa用橡胶管äº?012.11.6上午发货, 2012-11-06 有关高压胶管钢带锭数的较新知è¯?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/576.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>有关高压胶管钢带锭数的较新知è¯?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-11-01</pubDate> </item> <item> <title>长春的刘æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„æ±½èžR用高压胶½Ž¡å·²äº?012.10.30发货 http://www.ufbef.com/fhtz/575.html {251} http://www.ufbef.com 长春的刘æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„æ±½èžR用高压胶½Ž¡å·²äº?012.10.30发货, 2012-10-30 剧烈的振动会佉K«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡çˆ†è£?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/574.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>剧烈的振动会佉K«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡çˆ†è£?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-10-25</pubDate> </item> <item> <title>æ–îC¹¡çš„贝æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„æ±½èžR用橡胶管已于2012.10.23发货 http://www.ufbef.com/fhtz/573.html {322} http://www.ufbef.com æ–îC¹¡çš„贝æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„æ±½èžR用橡胶管已于2012.10.23发货, 2012-10-23 在ä‹É用高压胶½Ž¡æ—¶æœ‰å¯èƒ½é‡åˆ°çš„情况 http://www.ufbef.com/news/572.html {251} http://www.ufbef.com 在ä‹É用高压胶½Ž¡æ—¶æœ‰å¯èƒ½é‡åˆ°çš„情况, 2012-10-18 高邑的胡æ€Õdœ¨˜qœå¤§è®¢è´­çš„橡胶管已于2012.10.17上午已发è´?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/571.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高邑的胡æ€Õdœ¨˜qœå¤§è®¢è´­çš„橡胶管已于2012.10.17上午已发è´?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-10-17</pubDate> </item> <item> <title>众行业ä‹É用钢丝缠¾l•é«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡çš„好处 http://www.ufbef.com/gyxx/570.html {251} http://www.ufbef.com 众行业ä‹É用钢丝缠¾l•é«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡çš„好处, 2012-10-16 邢台的高æ€Õdœ¨˜qœå¤§è®¢è´­çš„输油用高压胶管已于2012.10.15发货 http://www.ufbef.com/fhtz/569.html {251} http://www.ufbef.com 邢台的高æ€Õdœ¨˜qœå¤§è®¢è´­çš„输油用高压胶管已于2012.10.15发货, 2012-10-15 枣庄的程æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„高温Š™¡èƒ¶½Ž¡å·²äº?012.10.12发货 http://www.ufbef.com/fhtz/568.html {322} http://www.ufbef.com 枣庄的程æ€ÀL‚¨åœ¨è¿œå¤§è®¢è´­çš„高温Š™¡èƒ¶½Ž¡å·²äº?012.10.12发货, 2012-10-12 如何看待高压胶管承受内压的能åŠ?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/567.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>如何看待高压胶管承受内压的能åŠ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-10-11</pubDate> </item> <item> <title>景县的庞æ€Õdœ¨˜qœå¤§è®¢è´­çš„液压æÑa输送高压胶½Ž¡å·²äº?012.10.10发货 http://www.ufbef.com/fhtz/566.html {251} http://www.ufbef.com 景县的庞æ€Õdœ¨˜qœå¤§è®¢è´­çš„液压æÑa输送高压胶½Ž¡å·²äº?012.10.10发货, 2012-10-10 ½Ž€å•äº†è§£ä¸€ä¸‹é«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡çš„生äñ”¾U?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/565.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>½Ž€å•äº†è§£ä¸€ä¸‹é«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡çš„生äñ”¾U?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-10-09</pubDate> </item> <item> <title>南昌的姜æ€Õdœ¨æ²›_Œ—˜qœå¤§è®¢è´­çš„å·¥½E‹æœºæ¢°ç”¨é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡äº?012.10.7发货 http://www.ufbef.com/fhtz/564.html {251} http://www.ufbef.com 南昌的姜æ€Õdœ¨æ²›_Œ—˜qœå¤§è®¢è´­çš„å·¥½E‹æœºæ¢°ç”¨é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡äº?012.10.7发货, 2012-10-07 在安装高压胶½Ž¡æ—¶˜q™äº›é—®é¢˜æ‚¨éƒ½æ³¨æ„åˆîCº†å?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/563.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>在安装高压胶½Ž¡æ—¶˜q™äº›é—®é¢˜æ‚¨éƒ½æ³¨æ„åˆîCº†å?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-10-05</pubDate> </item> <item> <title>什么情况下回导致高压胶½Ž¡ä“áå¤Þq¨³å®šæ€?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/562.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>什么情况下回导致高压胶½Ž¡ä“áå¤Þq¨³å®šæ€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-09-27</pubDate> </item> <item> <title>泰安的高æ€ÀL‚¨åœ¨æ²³åŒ—远大订购的çŸÏxÑa用橡胶管äº?012.9.25发货 http://www.ufbef.com/fhtz/561.html {322} http://www.ufbef.com 泰安的高æ€ÀL‚¨åœ¨æ²³åŒ—远大订购的çŸÏxÑa用橡胶管äº?012.9.25发货, 2012-09-25 液压高压胶管主要销往哪些行业 http://www.ufbef.com/gyxx/560.html {251} http://www.ufbef.com/upLoad/news/month_1209/201209201637328835.jpg 液压高压胶管主要销往哪些行业, 2012-09-20 淄博的洪¾lç†æ‚¨åœ¨æ²›_Œ—˜qœå¤§è®¢è´­çš„高压胶½Ž¡å·²äº?012.9.18发货 http://www.ufbef.com/fhtz/559.html {251} http://www.ufbef.com 淄博的洪¾lç†æ‚¨åœ¨æ²›_Œ—˜qœå¤§è®¢è´­çš„高压胶½Ž¡å·²äº?012.9.18发货, 2012-09-18 吸æÑaŠ™¡èƒ¶½Ž¡çš„三个基本ç‰ÒŽ€?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/558.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>吸æÑaŠ™¡èƒ¶½Ž¡çš„三个基本ç‰ÒŽ€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-09-13</pubDate> </item> <item> <title>承å¯d的高先生您订购的船舶用高压胶½Ž¡å·²äº?012.9.11号发è´?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/557.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>承å¯d的高先生您订购的船舶用高压胶½Ž¡å·²äº?012.9.11号发è´?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-09-11</pubDate> </item> <item> <title>一般橡胶管的构造都有哪些特ç‚?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/556.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>一般橡胶管的构造都有哪些特ç‚?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-09-06</pubDate> </item> <item> <title>不同¾cÕdž‹Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„工作压强是多ž®?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/555.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>不同¾cÕdž‹Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„工作压强是多ž®?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-09-04</pubDate> </item> <item> <title>烟台的郑¾lç†æ‚¨è®¢è´­çš„高温用橡胶管已于2012.9.1号上午发è´?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/554.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>烟台的郑¾lç†æ‚¨è®¢è´­çš„高温用橡胶管已于2012.9.1号上午发è´?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-09-01</pubDate> </item> <item> <title>认识一下硅Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„使用场合 http://www.ufbef.com/gyxx/553.html {322} http://www.ufbef.com 认识一下硅Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„使用场合, 2012-08-30 东营的张¾lç†æ‚¨è®¢è´­çš„çŸÏxÑa用高压胶½Ž¡å·²äº?012.8.28号已发货 http://www.ufbef.com/fhtz/552.html {251} http://www.ufbef.com 东营的张¾lç†æ‚¨è®¢è´­çš„çŸÏxÑa用高压胶½Ž¡å·²äº?012.8.28号已发货, 2012-08-28 关于½Iºæ°”Š™¡èƒ¶½Ž¡è¿è¾“惰性气体的相关介绍 http://www.ufbef.com/news/551.html {322} http://www.ufbef.com 关于½Iºæ°”Š™¡èƒ¶½Ž¡è¿è¾“惰性气体的相关介绍, 2012-08-25 十堰的刘¾lç†æ‚¨è®¢è´­çš„Š™¡èƒ¶½Ž¡å·²äº?012.8.23号下午发è´?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/550.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>十堰的刘¾lç†æ‚¨è®¢è´­çš„Š™¡èƒ¶½Ž¡å·²äº?012.8.23号下午发è´?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-08-23</pubDate> </item> <item> <title>装卸高压胶管前后需要注意到çš?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/549.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>装卸高压胶管前后需要注意到çš?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-08-21</pubDate> </item> <item> <title>衢州的孙先生您订购的工业高压胶管已于2012.7.31号已发货 http://www.ufbef.com/fhtz/547.html {251} http://www.ufbef.com 衢州的孙先生您订购的工业高压胶管已于2012.7.31号已发货, 2012-07-31 了解不同¾cÕdž‹é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡çš„行情避免受éª?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/546.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>了解不同¾cÕdž‹é«˜åŽ‹èƒ¶ç®¡çš„行情避免受éª?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-07-26</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡å¯ä»¥ç”¨äºŽåŠ å·¥æˆŠ™¡èƒ¶½Ž¡èžºæ—‹æŠ¤å¥?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/545.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡å¯ä»¥ç”¨äºŽåŠ å·¥æˆŠ™¡èƒ¶½Ž¡èžºæ—‹æŠ¤å¥?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-07-20</pubDate> </item> <item> <title>‹¹Žå—的苏¾lç†è®¢è´­çš?0栚w«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡å·²äº?012.7.14日下午发è´?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/544.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>‹¹Žå—的苏¾lç†è®¢è´­çš?0栚w«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡å·²äº?012.7.14日下午发è´?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-07-14</pubDate> </item> <item> <title>大部分高压胶½Ž¡åœ°æŸåéƒ½æ˜¯ç”׃ºŽä½¿ç”¨ä¸å½“造成çš?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/543.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>大部分高压胶½Ž¡åœ°æŸåéƒ½æ˜¯ç”׃ºŽä½¿ç”¨ä¸å½“造成çš?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-07-07</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡é€æ˜Žåº¦é«˜ã€å›žå¼¹åŠ›å¼?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/542.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡é€æ˜Žåº¦é«˜ã€å›žå¼¹åŠ›å¼?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-06-20</pubDate> </item> <item> <title>邯郸的张¾lç†åœ¨æœ¬å…¬å¸è®¢è´­çš?0æ ÒŽ©¡èƒ¶ç®¡å·²å‘è´?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/541.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>邯郸的张¾lç†åœ¨æœ¬å…¬å¸è®¢è´­çš?0æ ÒŽ©¡èƒ¶ç®¡å·²å‘è´?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-06-14</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管采用锥面密封的注意事™å?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/539.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管采用锥面密封的注意事™å?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-06-09</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡è€æÑa、耐酸¼„±ã€è€çƒ­ http://www.ufbef.com/gyxx/538.html {322} http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶½Ž¡è€æÑa、耐酸¼„±ã€è€çƒ­, 2012-06-05 邯郸的高¾lç†åœ¨æœ¬å…¬å¸è®¢è´­çš?0æ ÒŽ©¡èƒ¶ç®¡å·²å‘è´?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/537.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>邯郸的高¾lç†åœ¨æœ¬å…¬å¸è®¢è´­çš?0æ ÒŽ©¡èƒ¶ç®¡å·²å‘è´?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-06-02</pubDate> </item> <item> <title>刉™€ é«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡ä‹É用设备多、原料种¾cÕd¤š http://www.ufbef.com/news/536.html {251} http://www.ufbef.com 刉™€ é«˜åŽ‹èƒ¶½Ž¡ä‹É用设备多、原料种¾cÕd¤š, 2012-05-29 ˜qœå¤§Š™¡èƒ¶½Ž¡é€‚于较复杂环境条件下使用 http://www.ufbef.com/gyxx/535.html {322} http://www.ufbef.com ˜qœå¤§Š™¡èƒ¶½Ž¡é€‚于较复杂环境条件下使用, 2012-05-25 四川成都的史先生在本公司订购的高压胶½Ž¡å·²å‘è´§ http://www.ufbef.com/fhtz/534.html {251} http://www.ufbef.com 四川成都的史先生在本公司订购的高压胶½Ž¡å·²å‘è´§, 2012-05-22 高压胶管在煤矿上应用的型å?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/533.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管在煤矿上应用的型å?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-05-17</pubDate> </item> <item> <title>挠性橡胶管衰减½Ž¡å†…‹¹ä½“脉动的机ç?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/532.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>挠性橡胶管衰减½Ž¡å†…‹¹ä½“脉动的机ç?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-05-11</pubDate> </item> <item> <title>深圳的孙常先生在本公司订购的Š™¡èƒ¶½Ž¡å·²å‘è´§ http://www.ufbef.com/fhtz/531.html {322} http://www.ufbef.com 深圳的孙常先生在本公司订购的Š™¡èƒ¶½Ž¡å·²å‘è´§, 2012-05-08 高压软管的安全措施有哪些åQ?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/530.html</link> <text>{328}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压软管的安全措施有哪些åQ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-05-05</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡è¿è¾“时需要注意什么? http://www.ufbef.com/gyxx/529.html {322} http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶½Ž¡è¿è¾“时需要注意什么?, 2012-04-24 òq¿å·žçš„常先生在本公司订购的橡胶管已发è´?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/528.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>òq¿å·žçš„常先生在本公司订购的橡胶管已发è´?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-04-19</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管对反冲洗˜q‡æ×o器的应用 http://www.ufbef.com/news/527.html {251} http://www.ufbef.com 高压胶管对反冲洗˜q‡æ×o器的应用, 2012-04-16 Š™¡èƒ¶½Ž¡å¸‚场需求很å¥?/title> <link>http://www.ufbef.com/gyxx/526.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž¡å¸‚场需求很å¥?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-04-13</pubDate> </item> <item> <title>四川成都的周先生在本公司订购的高压胶½Ž¡å·²å‘è´§ http://www.ufbef.com/fhtz/525.html {251} http://www.ufbef.com 四川成都的周先生在本公司订购的高压胶½Ž¡å·²å‘è´§, 2012-04-11 高压胶管刉™€ è´¨é‡å·®ã€ä‹É用不当会出现什么效果? http://www.ufbef.com/news/524.html {251} http://www.ufbef.com 高压胶管刉™€ è´¨é‡å·®ã€ä‹É用不当会出现什么效果?, 2012-04-10 氧气Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„用途具体有哪些呢? http://www.ufbef.com/gyxx/523.html {322} http://www.ufbef.com 氧气Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„用途具体有哪些呢?, 2012-04-09 沛_Œ—衡水的张先生订购的橡胶管已发è´?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/522.html</link> <text>{322}{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>沛_Œ—衡水的张先生订购的橡胶管已发è´?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-04-05</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管枪可以扑灭地下电¾~†éš§é“火ç?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/521.html</link> <text>{251}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压胶管枪可以扑灭地下电¾~†éš§é“火ç?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-04-02</pubDate> </item> <item> <title>影响Š™¡èƒ¶½Ž¡æ³¨ž®„成型的因素 http://www.ufbef.com/gyxx/520.html {322} http://www.ufbef.com 影响Š™¡èƒ¶½Ž¡æ³¨ž®„成型的因素, 2012-03-28 沛_Œ—唐山的郑先生订购的高压胶½Ž¡ä»Šå·²å‘è´?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/519.html</link> <text>{251}{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>沛_Œ—唐山的郑先生订购的高压胶½Ž¡ä»Šå·²å‘è´?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-03-19</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管使用方便åQŒäº’换性好 http://www.ufbef.com/news/518.html {251}{322} http://www.ufbef.com 高压胶管使用方便åQŒäº’换性好, 2012-03-16 ˜qœå¤§Š™¡èƒ¶½Ž¡ç”Ÿäº§çš„基本工序 http://www.ufbef.com/gyxx/517.html {322} http://www.ufbef.com ˜qœå¤§Š™¡èƒ¶½Ž¡ç”Ÿäº§çš„基本工序, 2012-03-14 沛_Œ—矛_®¶åº„的王先生订购的Š™¡èƒ¶½Ž¡å·²å‘è´§ http://www.ufbef.com/fhtz/516.html {322}{251} http://www.ufbef.com 沛_Œ—矛_®¶åº„的王先生订购的Š™¡èƒ¶½Ž¡å·²å‘è´§, 2012-03-13 注塑制品银纹高压胶管造成¾~ºé™·çš„原å›?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/515.html</link> <text>{251}{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>注塑制品银纹高压胶管造成¾~ºé™·çš„原å›?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-03-12</pubDate> </item> <item> <title>高压胶管使用中遇到问题怎么办? http://www.ufbef.com/gyxx/514.html {251} http://www.ufbef.com 高压胶管使用中遇到问题怎么办?, 2012-03-09 杭州的刘先生订购的橡胶èÊY½Ž¡äºŽ2012.3.8号已发货 http://www.ufbef.com/fhtz/513.html {323} http://www.ufbef.com 杭州的刘先生订购的橡胶èÊY½Ž¡äºŽ2012.3.8号已发货, 2012-03-08 ˜qœå¤§Š™¡èƒ¶½Ž¡è€åŒ–的因素有哪些åQ?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/512.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>˜qœå¤§Š™¡èƒ¶½Ž¡è€åŒ–的因素有哪些åQ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-03-07</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡å…·æœ‰æ— æ¯’、环保、生理惰性等特点 http://www.ufbef.com/gyxx/511.html {322} http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶½Ž¡å…·æœ‰æ— æ¯’、环保、生理惰性等特点, 2012-03-06 沛_Œ—邢台李先生订购的Š™¡èƒ¶½Ž¡å·²¾lå‘è´?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/510.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>沛_Œ—邢台李先生订购的Š™¡èƒ¶½Ž¡å·²¾lå‘è´?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-03-05</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶½Ž¡åœ¨æ±½èžR上的应用 http://www.ufbef.com/gyxx/508.html {322} http://www.ufbef.com Š™¡èƒ¶½Ž¡åœ¨æ±½èžR上的应用, 2012-02-27 高压胶管损坏使用不当åQŒè¯¥æ€Žä¹ˆåŠžï¼Ÿ http://www.ufbef.com/news/507.html {251} http://www.ufbef.com 高压胶管损坏使用不当åQŒè¯¥æ€Žä¹ˆåŠžï¼Ÿ, 2012-02-24 ˜qœå¤§çš„高压胶½Ž¡åº”用范围广 http://www.ufbef.com/gyxx/506.html http://www.ufbef.com ˜qœå¤§çš„高压胶½Ž¡åº”用范围广, 2012-02-03 ˜qœå¤§æ˜¯æ©¡èƒ¶ç®¡çš„专业供应商 http://www.ufbef.com/gyxx/505.html http://www.ufbef.com ˜qœå¤§æ˜¯æ©¡èƒ¶ç®¡çš„专业供应商, 2012-02-03 ˜qœå¤§é•¿å¹´ä¾›åº”金属软管 http://www.ufbef.com/gyxx/504.html http://www.ufbef.com ˜qœå¤§é•¿å¹´ä¾›åº”金属软管, 2012-02-03 烟台的王先生您订购的高耐磨å–ïL ‚胶管äº?012.2.3号下午已发货åQŒè¯·æ³¨æ„æŸ¥æ”¶ã€?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/501.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>烟台的王先生您订购的高耐磨å–ïL ‚胶管äº?012.2.3号下午已发货åQŒè¯·æ³¨æ„æŸ¥æ”¶ã€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>天æÓ|的穆先生您订购的高压钢丝¾~–织胶管äº?012.2.3号下午已发货åQŒè¯·æ³¨æ„æŸ¥æ”¶ã€?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/500.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>天æÓ|的穆先生您订购的高压钢丝¾~–织胶管äº?012.2.3号下午已发货åQŒè¯·æ³¨æ„æŸ¥æ”¶ã€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>北京的杨先生您订购的PVC吸排½Ž¡äºŽ2012.2.3号上午已发货åQŒè¯·æ³¨æ„æŸ¥æ”¶ã€?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/499.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>北京的杨先生您订购的PVC吸排½Ž¡äºŽ2012.2.3号上午已发货åQŒè¯·æ³¨æ„æŸ¥æ”¶ã€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>沛_Œ—的孙先生您订购的Š™¡èƒ¶ä¼¸ç¾ƒèƒ¶ç®¡äº?012.2.3号上午已发货åQŒè¯·æ³¨æ„æŸ¥æ”¶ã€?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/498.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>沛_Œ—的孙先生您订购的Š™¡èƒ¶ä¼¸ç¾ƒèƒ¶ç®¡äº?012.2.3号上午已发货åQŒè¯·æ³¨æ„æŸ¥æ”¶ã€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>‹¹Žå—çš„è™n先生您订购的高压çŸÏxÑaé’ÀLŽ¢èƒ¶ç®¡äº?012.2.3号上午已发货åQŒè¯·æ³¨æ„æŸ¥æ”¶ã€?/title> <link>http://www.ufbef.com/fhtz/497.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>‹¹Žå—çš„è™n先生您订购的高压çŸÏxÑaé’ÀLŽ¢èƒ¶ç®¡äº?012.2.3号上午已发货åQŒè¯·æ³¨æ„æŸ¥æ”¶ã€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>关于Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„知识 http://www.ufbef.com/news/496.html http://www.ufbef.com 关于Š™¡èƒ¶½Ž¡çš„知识, 2012-02-03 高压钢丝¾~ ç»•èƒ¶ç®¡çš„特点及用é€?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/494.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>高压钢丝¾~ ç»•èƒ¶ç®¡çš„特点及用é€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>PE¾l™æ°´½Ž¡æçš„特æ€?/title> <link>http://www.ufbef.com/news/492.html</link> <text></text> <image>http://www.ufbef.com</image> <keywords>PE¾l™æ°´½Ž¡æçš„特æ€?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>o型密ž®åœˆ http://www.ufbef.com/mfhrg/oxmfq2.html {324} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031440543125.jpg o型密ž®åœˆ, 2012-02-03 o型密ž®åœˆ http://www.ufbef.com/mfhrg/oxmfq11.html {324} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031439429950.jpg o型密ž®åœˆ, 2012-02-03 o型密ž®åœˆ http://www.ufbef.com/mfhrg/oxmfq1.html {324} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031437039653.jpg o型密ž®åœˆ, 2012-02-03 O型密ž®åœˆ http://www.ufbef.com/mfhrg/oxmfq.html {324} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031433527246.jpg O型密ž®åœˆ, 2012-02-03 油封 http://www.ufbef.com/mfhrg/yf1.html {320} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031428364336.jpg 油封, 2012-02-03 油封 http://www.ufbef.com/mfhrg/yf.html {320} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031427275747.jpg 油封, 2012-02-03 Š™¡èƒ¶éª¨æž¶æ²¹å° http://www.ufbef.com/mfhrg/xjgjyf111.html {319} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031426016370.jpg Š™¡èƒ¶éª¨æž¶æ²¹å°, 2012-02-03 Š™¡èƒ¶éª¨æž¶æ²¹å° http://www.ufbef.com/mfhrg/xjgjyf11.html {319} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031424494769.jpg Š™¡èƒ¶éª¨æž¶æ²¹å°, 2012-02-03 Š™¡èƒ¶éª¨æž¶æ²¹å° http://www.ufbef.com/mfhrg/xjgjyf1.html {319} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031423328329.jpg Š™¡èƒ¶éª¨æž¶æ²¹å°, 2012-02-03 Š™¡èƒ¶éª¨æž¶æ²¹å° http://www.ufbef.com/mfhrg/xjgjyf.html {319} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/2012020314205623.jpg Š™¡èƒ¶éª¨æž¶æ²¹å°, 2012-02-03 气门油封 http://www.ufbef.com/mfhrg/qmyf.html {318} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031418171447.jpg 气门油封, 2012-02-03 软管保护å¥?/title> <link>http://www.ufbef.com/mfhrg/rgbht2.html</link> <text>{317}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031415179348.jpg</image> <keywords>软管保护å¥?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>软管保护å¥?/title> <link>http://www.ufbef.com/mfhrg/rgbht1.html</link> <text>{317}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031413308024.jpg</image> <keywords>软管保护å¥?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>软管保护å¥?/title> <link>http://www.ufbef.com/mfhrg/rgbht.html</link> <text>{317}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031412072042.jpg</image> <keywords>软管保护å¥?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>特塑钢骨螺旋复合½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/pvcg/tsgglxfhg.html</link> <text>{316}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031402386906.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202031406229247.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202031408551576.jpg</image> <keywords>特塑钢骨螺旋复合½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>特塑钢编复合½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/pvcg/tsgbfhg.html</link> <text>{315}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031349304118.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202031351497629.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202031355208146.jpg|/upLoad/product/month_1202/20120203135526267.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202031355379484.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202031355433014.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202031358464206.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202031359437154.jpg</image> <keywords>特塑钢编复合½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>钢塑复合½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/pvcg/gsfhg.html</link> <text>{267}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031336207618.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202031347175991.png</image> <keywords>钢塑复合½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>波纹套管 http://www.ufbef.com/pvcg/bwtg2.html {314} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031326564205.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202031328069453.jpg 波纹套管, 2012-02-03 波纹套管 http://www.ufbef.com/pvcg/bwtg1.html {314} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031324217719.jpg 波纹套管, 2012-02-03 波纹套管 http://www.ufbef.com/pvcg/bwtg.html {314} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031322395207.jpg 波纹套管, 2012-02-03 PVC吸排½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/pvcg/pvcxpg1.html</link> <text>{313}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031151258138.jpg</image> <keywords>PVC吸排½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>PVC吸排½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/pvcg/pvcxpg11.html</link> <text>{313}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031149426249.jpg</image> <keywords>PVC吸排½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>PVC吸排½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/pvcg/pvcxpg.html</link> <text>{313}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031143253612.jpg</image> <keywords>PVC吸排½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>沼气½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/pvcg/zqg.html</link> <text>{312}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031139146414.jpg</image> <keywords>沼气½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>增强½Ž¡ï¼ˆå¸¦è‰²¾U¿ï¼‰ http://www.ufbef.com/pvcg/zqgdsx.html {311} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031137467243.jpg 增强½Ž¡ï¼ˆå¸¦è‰²¾U¿ï¼‰, 2012-02-03 消防½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/pvcg/xfg.html</link> <text>{310}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031135253150.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202031136257465.jpg</image> <keywords>消防½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>煤气中压½Ž¡ï¼ˆä¸­å±‚带增强网åQ?/title> <link>http://www.ufbef.com/pvcg/mqzygzcdzqw.html</link> <text>{309}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031108566903.jpg</image> <keywords>煤气中压½Ž¡ï¼ˆä¸­å±‚带增强网åQ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>家用煤气软管 http://www.ufbef.com/pvcg/jymqrg.html {308} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031106415156.jpg 家用煤气软管, 2012-02-03 花园½Ž?¾l„合) http://www.ufbef.com/pvcg/hygzh.html {307} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031105037702.jpg 花园½Ž?¾l„合), 2012-02-03 花园½Ž?净½Ž? http://www.ufbef.com/pvcg/hygjg.html {306} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031103262848.jpg 花园½Ž?净½Ž?, 2012-02-03 花园½Ž?带美式接å¤? http://www.ufbef.com/pvcg/hygdmsjt.html {305} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031101395099.jpg 花园½Ž?带美式接å¤?, 2012-02-03 花园½Ž?带快速接å¤? http://www.ufbef.com/pvcg/hygdksjt.html {304} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031059286158.jpg 花园½Ž?带快速接å¤?, 2012-02-03 单层透明½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/pvcg/dctmb.html</link> <text>{303}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031057397368.jpg</image> <keywords>单层透明½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>PVC增强½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/pvcg/pvczqg.html</link> <text>{302}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031055086953.jpg</image> <keywords>PVC增强½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>PVC煤矿井下用管æ?/title> <link>http://www.ufbef.com/pvcg/pvcmkjxygc.html</link> <text>{301}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031047313619.gif</image> <keywords>PVC煤矿井下用管æ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>PE燃气½Ž¡æ http://www.ufbef.com/pvcg/perqgc.html {300} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031043177561.jpg PE燃气½Ž¡æ, 2012-02-03 PE¾l™æ°´½Ž¡æ http://www.ufbef.com/pvcg/pejsgc.html {299} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031038112920.jpg PE¾l™æ°´½Ž¡æ, 2012-02-03 LPG½Ž¡ï¼ˆå¤–层¾~–织不锈钢丝) http://www.ufbef.com/pvcg/lpggwcbzbxgs.html {298} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031036246580.jpg LPG½Ž¡ï¼ˆå¤–层¾~–织不锈钢丝), 2012-02-03 LPG½Ž¡ï¼ˆå¸¦æŽ¥å¤ß_¼‰ http://www.ufbef.com/pvcg/lpggdjt.html {297} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202031033226812.jpg LPG½Ž¡ï¼ˆå¸¦æŽ¥å¤ß_¼‰, 2012-02-03 叶轮 http://www.ufbef.com/yl/yl.html {296} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202030930342794.jpg 叶轮, 2012-02-03 XCF叶轮 http://www.ufbef.com/yl/xcfyl.html {295} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202030928184786.jpg XCF叶轮, 2012-02-03 SF型叶è½?/title> <link>http://www.ufbef.com/yl/sfxyl.html</link> <text>{294}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202030927048141.jpg</image> <keywords>SF型叶è½?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>SF型定å­?/title> <link>http://www.ufbef.com/yl/sfxdz.html</link> <text>{293}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202030925014629.jpg</image> <keywords>SF型定å­?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-03</pubDate> </item> <item> <title>SF¾pÕdˆ—叶轮盖板 http://www.ufbef.com/yl/sfxlylgb.html {292} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202030918132950.jpg SF¾pÕdˆ—叶轮盖板, 2012-02-03 kåž?0立方成品 http://www.ufbef.com/yl/kx50lfcp.html {291} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/20120203091547342.jpg kåž?0立方成品, 2012-02-03 KYF叶轮 http://www.ufbef.com/yl/kyfyl.html {290} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202030913315464.jpg KYF叶轮, 2012-02-03 KYF¾pÕdˆ— http://www.ufbef.com/yl/kyfxl.html {289} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202030909247227.jpg KYF¾pÕdˆ—, 2012-02-03 JJF叶轮 http://www.ufbef.com/yl/jjfyl.html {288} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202030906435966.jpg JJF叶轮, 2012-02-03 JJF定子 http://www.ufbef.com/yl/jjfdz.html {287} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202030902394885.jpg JJF定子, 2012-02-03 GF-20转子 http://www.ufbef.com/yl/gf20zz.html {286} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202030854323666.jpg GF-20转子, 2012-02-03 BF¾pÕdˆ—叶轮 http://www.ufbef.com/yl/bfxlyl.html {285} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021708234776.jpg BF¾pÕdˆ—叶轮, 2012-02-02 A型叶è½?/title> <link>http://www.ufbef.com/yl/axyl.html</link> <text>{284}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021707304308.jpg</image> <keywords>A型叶è½?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>A型定å­?/title> <link>http://www.ufbef.com/yl/axdz.html</link> <text>{283}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021706011369.jpg</image> <keywords>A型定å­?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>Š™¡èƒ¶æ°”囊 http://www.ufbef.com/sjslsf/xkqm.html {281} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/20120202170034714.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202021702303820.jpg Š™¡èƒ¶æ°”囊, 2012-02-02 万向脚轮 http://www.ufbef.com/sjslsf/wxjl.html {280} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021657572953.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202021659316828.jpg 万向脚轮, 2012-02-02 托辊 http://www.ufbef.com/sjslsf/tg.html {279} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021652454556.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202021657154133.jpg 托辊, 2012-02-02 铁芯ž®¼é¾™è½?/title> <link>http://www.ufbef.com/sjslsf/qxnll.html</link> <text>{278}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021651162700.jpg</image> <keywords>铁芯ž®¼é¾™è½?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>çŸÏxÑa钻采Š™¡èƒ¶é…äšg http://www.ufbef.com/sjslsf/syzcxjpj.html {277} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021649497593.jpg çŸÏxÑa钻采Š™¡èƒ¶é…äšg, 2012-02-02 ž®¼é¾™èƒ¶è½® http://www.ufbef.com/sjslsf/nljl.html {276} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021647135236.jpg|/upLoad/product/month_1202/20120202164821916.jpg ž®¼é¾™èƒ¶è½®, 2012-02-02 梅花åž?/title> <link>http://www.ufbef.com/sjslsf/mhd.html</link> <text>{275}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/20120202164426205.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202021646152671.jpg</image> <keywords>梅花åž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>氟胶æ?/title> <link>http://www.ufbef.com/sjslsf/fjt.html</link> <text>{274}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021643139686.jpg</image> <keywords>氟胶æ?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>å¼ÒŽ€§å¥— http://www.ufbef.com/sjslsf/txt.html {273} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021635251660.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202021642476964.jpg å¼ÒŽ€§å¥—, 2012-02-02 Š™¡èƒ¶ä¼¸ç¾ƒèƒ¶ç®¡ http://www.ufbef.com/xjssjg/xjssrg.html {272} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021630515614.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202021633313271.jpg Š™¡èƒ¶ä¼¸ç¾ƒèƒ¶ç®¡, 2012-02-02 铁氟龙管 http://www.ufbef.com/sf/tflg.html {271} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/20120202162838144.jpg 铁氟龙管, 2012-02-02 四氟½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/sf/sfg.html</link> <text>{270}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021628003343.jpg</image> <keywords>四氟½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>四氟åž?/title> <link>http://www.ufbef.com/sf/sfd.html</link> <text>{269}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021626447852.jpg</image> <keywords>四氟åž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>ž®¼é¾™æ ‘è„‚½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/sf/nlszg.html</link> <text>{268}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021625361551.jpg</image> <keywords>ž®¼é¾™æ ‘è„‚½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>钢塑复合½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/sf/gsfhg.html</link> <text>{267}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021624321702.jpg</image> <keywords>钢塑复合½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>钢丝¾~–织¼‹…胶½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/sf/gsbzgjg.html</link> <text>{266}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021623312209.jpg</image> <keywords>钢丝¾~–织¼‹…胶½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>输送带 http://www.ufbef.com/ssd/ssd.html {265} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021621099347.gif|/upLoad/product/month_1202/201202021621341992.jpg 输送带, 2012-02-02 快速接å¤?/title> <link>http://www.ufbef.com/ksjt/ksjt.html</link> <text>{264}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021616232349.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202021617032386.jpg</image> <keywords>快速接å¤?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>输液½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/jsrg/fyg.html</link> <text>{263}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021610009326.jpg</image> <keywords>输液½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>金属软管 http://www.ufbef.com/jsrg/jsrg.html {262} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021609102891.jpg 金属软管, 2012-02-02 风机盘管 http://www.ufbef.com/jsrg/fjpg.html {261} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021607467283.jpg 风机盘管, 2012-02-02 åÒŽ°§è½¯ç®¡ http://www.ufbef.com/jsrg/cyrg.html {260} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021606227844.jpg åÒŽ°§è½¯ç®¡, 2012-02-02 波纹光管 http://www.ufbef.com/jsrg/bwgg.html {259} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021605333533.jpg 波纹光管, 2012-02-02 泵连½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/jsrg/blg.html</link> <text>{258}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021603532076.jpg</image> <keywords>泵连½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>胶管æ€ÀLˆ http://www.ufbef.com/jgjt/jgzc.html {257} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021600261384.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202021601218204.jpg 胶管æ€ÀLˆ, 2012-02-02 Š™¡èƒ¶½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/jbjg/xjg.html</link> <text>{322}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021548032920.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202021555176621.jpg</image> <keywords>Š™¡èƒ¶½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>低压胶管 http://www.ufbef.com/jbjg/dyjg.html {255} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/20120202154633590.jpg 低压胶管, 2012-02-02 ‹¹äh´‹é«˜åŽ‹è¾“æÑa胶管 http://www.ufbef.com/gyjg/hygysyjg.html {253} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021544004522.jpg ‹¹äh´‹é«˜åŽ‹è¾“æÑa胶管, 2012-02-02 高压çŸÏxÑaé’ÀLŽ¢èƒ¶ç®¡ http://www.ufbef.com/gyjg/gysyztjg.html {252} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021542475945.jpg 高压çŸÏxÑaé’ÀLŽ¢èƒ¶ç®¡, 2012-02-02 高低压æÑaå£?/title> <link>http://www.ufbef.com/yr/gdyyr.html</link> <text>{326}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021528326083.jpg|/upLoad/product/month_1202/20120202152918111.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202021529337680.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202021529417563.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202021529462862.jpg|/upLoad/product/month_1202/201202021529539139.jpg</image> <keywords>高低压æÑaå£?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>602型由å£?/title> <link>http://www.ufbef.com/yr/602xyr.html</link> <text>{245}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021527288267.jpg</image> <keywords>602型由å£?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>402型由å£?/title> <link>http://www.ufbef.com/yr/402xyr.html</link> <text>{327}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021526302409.jpg</image> <keywords>402型由å£?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>法兰胶管 http://www.ufbef.com/fl/fljg.html {325} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021524481398.jpg 法兰胶管, 2012-02-02 法兰 http://www.ufbef.com/fl/fl.html {242} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021523503669.jpg 法兰, 2012-02-02 大口径胶½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/dkj/dkjjg1.html</link> <text>{241}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/20120202152239822.jpg</image> <keywords>大口径胶½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>大口径胶½Ž?/title> <link>http://www.ufbef.com/dkj/dkjjg.html</link> <text>{241}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021521303719.jpg</image> <keywords>大口径胶½Ž?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>圆åŞ非金属补偿器 http://www.ufbef.com/bcq/txfjsbcq.html {229} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021519094937.jpg 圆åŞ非金属补偿器, 2012-02-02 方åŞ非金属补偿器 http://www.ufbef.com/bcq/fxfjsbcq.html {229} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/20120202151814935.jpg 方åŞ非金属补偿器, 2012-02-02 电厂GMXP煤粉½Ž¡é“æ–°åž‹ http://www.ufbef.com/bcq/dcxx.html {229} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021517167037.jpg 电厂GMXP煤粉½Ž¡é“æ–°åž‹, 2012-02-02 GZPP直管旁通型补偿å™?/title> <link>http://www.ufbef.com/bcq/gzpp.html</link> <text>{229}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021516147381.jpg</image> <keywords>GZPP直管旁通型补偿å™?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>GZB复式自由型æ‡L¾U¹è¡¥å?/title> <link>http://www.ufbef.com/bcq/gzb.html</link> <text>{229}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021515262773.jpg</image> <keywords>GZB复式自由型æ‡L¾U¹è¡¥å?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>GWY无约束型波纹补偿å™?/title> <link>http://www.ufbef.com/bcq/gwy.html</link> <text>{229}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/20120202151439524.jpg</image> <keywords>GWY无约束型波纹补偿å™?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>GWJB万向铰链型补偿器 http://www.ufbef.com/bcq/gwjb.html {229} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/20120202151358457.jpg GWJB万向铰链型补偿器, 2012-02-02 GSGZ高温轴向型æ‡L¾U¹è¡¥ http://www.ufbef.com/bcq/gsgz.html {229} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/20120202151223172.jpg GSGZ高温轴向型æ‡L¾U¹è¡¥, 2012-02-02 GQXB球型补偿å™?/title> <link>http://www.ufbef.com/bcq/gqxb.html</link> <text>{229}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021511185768.jpg</image> <keywords>GQXB球型补偿å™?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>GKDB铠装型大拉杆横向 http://www.ufbef.com/bcq/gkdb.html {229} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021510291783.jpg GKDB铠装型大拉杆横向, 2012-02-02 GJB角向铰链型补偿器 http://www.ufbef.com/bcq/gjbbcq.html {229} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021441539769.jpg GJB角向铰链型补偿器, 2012-02-02 GHZYP直管压力òqŒ™¡¡æ³?/title> <link>http://www.ufbef.com/bcq/ghzphb.html</link> <text>{229}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021437211410.jpg</image> <keywords>GHZYP直管压力òqŒ™¡¡æ³?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>GHPY排烟½Ž¡æ‡L¾U¹è¡¥å¿å™¨ http://www.ufbef.com/bcq/ghpybcq.html {229} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021436225848.jpg GHPY排烟½Ž¡æ‡L¾U¹è¡¥å¿å™¨, 2012-02-02 GHJX1B矩åŞ补偿å™?/title> <link>http://www.ufbef.com/bcq/ghjxbcq.html</link> <text>{229}</text> <image>http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021434595418.jpg</image> <keywords>GHJX1B矩åŞ补偿å™?</keywords> <author></author> <source></source> <pubDate>2012-02-02</pubDate> </item> <item> <title>GFGZ高温复式拉杆型补偿器 http://www.ufbef.com/bcq/gfgzbcq.html {229} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021433257476.jpg GFGZ高温复式拉杆型补偿器, 2012-02-02 GDZ单式轴向型æ‡L¾U¹è¡¥å¿å™¨ http://www.ufbef.com/bcq/gdzbcq.html {229} http://www.ufbef.com/upLoad/product/month_1202/201202021431096190.jpg GDZ单式轴向型æ‡L¾U¹è¡¥å¿å™¨, 2012-02-02